Nova dostignuća u znanosti o prehrani

ECTS bodovi:
2

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39847

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Dostignuća i izazovi u znanosti o prehrani
 • Prognoze istraživanje do 2020.
 • Najnoviji radovi  iz područja nutricionizma
 • Prehrana i ljudski genom
 • Nanotehnologija u nutricionizmu i prehrambenoj tehnologiji

ISHODI UČENJA

 • definirati i opisati najveća dostignuća u nutricionizmu u posljednjih 30-tak godina
 • definirati i opisati najveće izazove u nutricionizmu
 • definirati osnovne pojmove nutrigenomike i nutrigenetike
 • definirati osnovne pojmove nanotehnologije i njihovu moguću primjenu u prehrambenoj industriji i nutricionizmu

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Znanost o prehrani 1
 • Znanost o prehrani 2

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 7
S Seminar 8
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. American Dietetic Association, www.eatright.org
2. World Health Organization, www.who.int
3. British Nutrition Foundation, www.nutrition.org.uk
4. Ovid, http://gateway.ut.ovid.com
5. American Society for Nutritional Sciences, www.nutrition.org

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. I. Elmadfa, E. Anklam, J. S. Konig (2003) Modern aspects of nutrition -Present Knowledge and Future Perspectives, Karger.
{* *}