Dodaci prehrani

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239520; 53631

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Definicija i piramida dodataka prehrani
 • Tko i da li treba dodatke prehrane; zakonski propisi i pravilnici za deklariranje dodataka prehrani
 • Vitamini kao dodaci prehrani
 • Mineralne tvar kao dodaci prehrani
 • Druge vrste dodataka prehrani

ISHODI UČENJA

 • definirati podjelu dodataka prehrani s obzirom na sastav
 • prepoznati prednosti i rizike pri korištenju dodataka prehrani
 • definirati temeljne razloge za primjenu dodataka prehrani
 • prepoznat razliku između prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji
 • preporučit određeni dodatak prehrani u pojedinom stanju
 • opisati uvjete koje moraju ispunjavati dodaci prehrani u vezi sastava, označavanja i stavljanje na tržište

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 13
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Geoffrey P. Webb (2006) Dietary supplements and functional foods, Blackwell Publishing Ltd, UK.
2. Narodne novine, www.nn.hr

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Position of the American Dietetic Association (2001) Food fortification and dietary supplements. J Am Diet Assoc 101: 115-125.
2. American Dietetic Association, www.eatright.org
3. World Health Organization, www.who.int
4. British Nutrition Foundation, www.nutrition.org.uk
{* *}