Fitokemikalije u zaštiti zdravlja

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39853

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Fitokemikalije i mogući pozitivan utjecaj na zdravlje
 • Glukozinolati i njihovi produkti razgradnje u kupusnjačama
 • Polifenolni spojevi
 • Karotenoidi
 • Fitoestrogeni

ISHODI UČENJA

 • Klasificirati osnovne fitokemikalije u različitim biljnim materijalima i faktore koji utječu na sastav i udio fitokemikalija u biljnoj hrani
 • Opisati mehanizme djelovanja kao i apsorpciju, metabolizam i bioraspoloživost pojedinih grupa fitokemikalija
 • Definirati oksidacijski stres, reaktivne vrste koje ga uzrokuju kao i mehanizme antioksidativnog djelovanja
 • Objasniti ulogu fitonutrijenata (glukozinolati, polifenoli, organosumporni spojevi, karotenoidi, fitoestrogeni, melatonin) u prevenciji bolesti
 • Opisati fitokemijske interakcije, endointerakcije i egzointerakcije te sinergističko djelovanje.
 • Navesti utjecaje procesa prerade i skladištenja na promjene sastava i udjela fitokemikalija

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Znanost o prehrani 1
 • Znanost o prehrani 2

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe -
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 20
T Terenske vježbe -

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna liLiteratura

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2. Pregledni radovi s područja istraživanja fitokemikalija; separati iz najnovije literature

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. M.S. Meskin, W.R. Bidlack, A.J. Davies, S.T. Omaye, Phytochemicals in nutrition and haealth, CRC Press, Boca Raton · London · New York · Washington, D.C. (2002)
{* *}