Prehrana žene kroz životnu dob

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
53688; 39777

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Prehrana žene kroz životnu dob – općenito
 • Prehrana adolescentica
 • Prehrana trudnica i Folat - osobiti značaj u prehrani
 • Prehrana u menopauzi
 • Tjelesna aktivnost kao zaštitni čimbenik u životu žene
 • Prehrana i prevencija raka

ISHODI UČENJA

 • objasniti i procijeniti rizike od nekih bolesti (rak dojke, bolesti srca, pretilost, šećerna bolest, osteoporoza) vezano uz prehrambeni status i životnu dob žene te preporučiti adekvatne mjere prevencije istih bolesti
 • identificirati i objasniti probleme vezane uz određenu životnu dob žene (adolescencija, reproduktivna dob, menopauza) te povezati sve s prehrambenim preporukama i smjernicama
 • povezati nedostatak tjelesne aktivnosti s rizicima za pobol od nekih bolesti u žena
 • definirati moguće poremećaje u prehrani i posljedice za organizam žene kao i doprinos stresa nepravilnoj prehrani i njenim posljedicama
 • interpretirati novije znanstvene radove u svezi povezanosti prehrane i zdravlja žene

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Znanost o prehrani 1
 • Znanost o prehrani 2

Nastava

 

Vrste nastave sati PD sati D
oznaka naziv
P Predavanja 10 15
A Auditorne vježbe 8 10
L Laboratorijske vježbe    
PK Vježbe u praktikumu    
S Seminar 7 10
T Terenske vježbe    

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul.
2. L. K. Mahnan, S. Escott-Stump (2004) Kraus's Food, Nutrition and Diet Therapy. 11th ed. Elsevier, New York, NY.
3. S.C. Finn (1997) The American Dietetic Association Guide to Women's Nutrition for Healthy Living. The Berkley Publishing Group. New York, NY.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. American Dietetic Association, www.eatright.org
2. British Nutrition Foundation, www.nutrition.org.uk
{* *}