Osnove dijetoterapije

ECTS bodovi:
6

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39772

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Osnovna načela dijetoterapije; Dijetetička hrana i dodaci prehrani
 • Organizacija bolničke prehrane
 • Modificirana prehrana s obzirom na konzistenciju i druge dijete vezane za probleme gornjeg i donjeg dijela probavnog sustava
 • Enteralna i parenteralna prehrana
 • Modificirani udjel ugljikohidrata i masti u prehrani za osobe s malapsorpcijom
 • Modificirana energetska vrijednost i udjel masti u prehrani za osoba s bolestima žučnog mjehura, gušterače i jetre
 • Modificirani udjel mineralnih tvari i kontrolirani udjel masti u prehrani za osobe s kardiovaskularnim bolestima
 • Modificirani udjel proteina, mineralnih tvari i tekućine u prehrani za osobe s poremećenim radom bubrega i urinarnog sustava
 • Modificirana energetska vrijednost i udjel proteina u prehrani pri akutnom stresu
 • Modificirana energetska vrijednost i udjel proteina u prehrani osoba s malnutricijom (opstruktivne plućne bolesti, rak, HIV)
 • Modificirani udjel ugljikohidrata u prehrani za osobe sa šećernom bolesti
 • Modificirani unos hrane u prehrani za osobe s alergijama i netolerancijom na hranu
 • Modificirani unos mikronutrijenata u prehrani osoba s osteoporozom

ISHODI UČENJA

 • definirati i opisati vrstu dijete za određene bolesti i stanja;
 • objasniti ulogu ciljanih hranjivih tvari u ovisnosti o vrsti dijete;
 • izračunati hranjivu vrijednost ciljane dijete i zaključiti odgovara li potrebama pacijenta kojem je namjenjena;
 • objasniti razliku između enteralne i parenteralne prehrane i u kojim slučajevima se primjenjuju;
 • definirati specifičnosti sustava bolničke prehrane i dnevne bolnice;
 • nabrojati osnovne biokemijske parametre važne za procjenu nutritivnog statusa, te navesti njihove granične vrijednosti i procijeniti njihov značaj.

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Osnove fiziologije čovjeka
 • Znanost o prehrani 2
 • Biokemija 1
 • Biokemija 2

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 13
S Seminar 12
T Terenske vježbe 20

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta pripremljena za modul
2. Cataldo.C.B., DeBruyne, Whitney, E.N. (2003) Nutrition and Diet Therapy: Principles and Practice. 6thed., Wadsworth, Belmont, USA.p 451-729.
3.

.Odluka o standardu prehrane u bolnicama

http://hidra.srce.hr/arhiva/263/26986/www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/3528.htm

4. Giroux, I. (2008) Applications and Case Studies in Clinical Nutrition, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore. USA.
5. I.Colic Baric (2004) Prehranom do zdravih kostiju. Hrvatsko društvo za osteoporozu, Zagreb.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Hrvatsko dijabetičko društvo, www.diabetes.hr
2. American Diabetic Association, www.diabetes.org
3. British Nutrition Foundation, www.nutrition.org.uk
4. American Dietetic Association, www.eatright.org
{* *}