Laboratorij za biokemiju

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Igor Stuparević

Telefon: + 385 1 4605 293
Email: istupa@pbf.hr

 

Lab Biokemija

Laboratorij za biokemiju osnovan je 1956. godine prilikom osnivanja Prehrambenog odjela Tehnološkog fakulteta, a od 1979. do danas djeluje u sklopu Zavoda za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Vladimir Mrša dr.sc. redoviti profesor
Renata Teparić dr.sc. redoviti profesor
Igor Stuparević dr.sc. izvanredni profesor
Bojan Žunar dr.sc. docent
Mateja Lozančić dr.sc. viši asistent
Ana Novačić dr.sc. asistent
Nada Šupljika mag. asistent
Vedranka Fajdetić ing. viši tehnički suradnik
Slobodan Barbarić dr.sc. professor emeritus

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemija 2 32413/PT 32423/BT 32436/N 5 (N:6)
Biokemija I 32408/PT 32419/BT 32430/N 5
Pročišćavanje i karakterizacija proteina 39806 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijska analitika 53248/MB 53614/BPI 6
Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani 53615 5
Molekularna biologija 53243 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemija prehrane i biokemijske promjene u hrani 165657 5
Biokemijske promjene u hrani i pravilna prehrana 3
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Regulacija ekspresije gena, poslijesintetske preinake i transport proteina u stanici 3
Stanične stijenke industrijskih mikroorganizama 165602 3
{* *}