prof.dr.sc. Renata Teparić

Renata Teparić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 281
Email: renata.teparic@pbf.unizg.hr

Lokacija: Laboratorij za biokemiju, 6. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Prema dogovoru

Životopis

 Datum rođenja: 13. srpnja 1970.

 Mjesto rođenja: Zagreb

 

 Školovanje
   ustanova  studij  godina
 diplomirala Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno tehnološki - smjer Biokemijsko inženjerstvo 1994
 magistrirala Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski znanstveni studij iz područja prirodnih znanosti - znanstveno polje kemija - biokemija 1999
 doktorirala Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Područje biotehničkih znanosti - znanstveno polje molekularna biotehnologija 2005

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
mlađi asistent Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994
asistent Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1999
viši asistent Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013
Redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2019

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Trst, Italija 1995

 

 Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 19

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 6

Radovi prezentirani na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 53

{* *}