Pročišćavanje i karakterizacija proteina

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
252783; 39806

Opis predmeta

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa osnovnim metodama koje se koriste za izolaciju i pročišćavanje proteina iz prirodnih izvora kao i metodama rukovanja proteinima i njihove karakterizacije u laboratoriju.

SADRŽAJ PREDMETA

Sadržaj predavanja iz ovog predmeta uključuje sljedeće metodske cjeline: Izolacija i solubilizacija proteina iz prirodnih materijala. Taložne metode razdvajanja proteina. Separacija proteina centrifugiranjem i pomoću membrana. Kromatografske metode razdvajanja proteina. Genetsko obilježavanje proteina za purifikaciju. Elektroforetske metode. Primjena analitičkih metoda za karakterizaciju proteina (NMR, MS, CD spektroskopija, rendgenska kristalografija). Osmišljavanje postupka purifikacije proteina.

ISHODI UČENJA

  • samostalno osmisliti postupak pročišćavanja proteina iz odgovarajućeg prirodnog materijala ili uzgojene biomase;
  • izabrati i provoditi najčešće korištene metoda za preparativno razdvajanje proteina uz razumjevanje prednosti i ograničenja svake metode i mogućnosti koje ona pruža;
  • izabrati i provoditi najčešće korištene metode za analitičko razdvajanje proteina u svrhu praćenja ishoda pročišćavanja i koristiti odgovarajuće analitičke metode za karakterizaciju pročišćenih proteina;
  • evaluirati učinkovitost postupka i modificirati ga u svrhu povećanja učinkovitosti, povećanja prinosa ili kvalitete proizvoda i smanjenja troškova.

PREDUVJETI ZA UPIS:

  • Biokemija 1

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija (prijevod), Školska knjiga, Zagreb, 2013.
2. Guide to protein purification (Deutscher M.P. ured.) Methods in Ezymology 182, Academic Press Inc., San Diego, 1990.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Basic Methods in Protein Purification and analysis (Simpson R.J., Adams P.D., Golemis E.A. ured.), CSH Press, New York, 2009
2. Short protocols in protein science (Coligan J.E., Dunn B.M., Speicher D.W., Wingfield P.T. ured.), Wiley, 2003
3. D.L. Nelson, M.M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry (4th edition), Worth Publisher, New York, 2005.
{* *}