dr.sc. Ana Novačić

Ana  Novačić

Kontakt podaci

Lokacija: Laboratorij za biokemiju, 6. kat

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

Prema dogovoru

Životopis

Datum rođenja: 22.01.1994.

Mjesto rođenja: Zagreb

Znanstveni interesi:

Uloge dugih nekodirajućih molekula RNA i RNA egzosoma u regulaciji ekspresije gena u eukariotskim stanicama

Zaposlenje:

2017. - danas: Asistent u Laboratoriju za biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Školovanje:

2017. - 2022. Poslijediplomski studij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Biotehnologija i Bioprocesno inženjerstvo

2015. - 2017. Diplomski studij Molekularne biotehnologije Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2015. - 2017. Diplomski studij Bioindustrijskih tehnika Sveučilišta u Orléansu i Zagrebu

2013. - 2015. Preddiplomski studij Nutricionizma Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Usavršavanja:

2019. - 2020. Tri istraživačka boravka na institutu Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS u Orléansu (Francuska) u trajanju 1-2 mjeseca u grupi RNA Biology pod vodstvom A. R. Rahmounija

Sudjelovanja na projektima:

2017. - 2022. Suradnica na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost In silico i in vivo analiza transkriptoma stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae i primjena dobivenih rezultata u konstrukciji novih biotehnoloških sojeva, voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Stuparević

2019. - 2023. Suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Biotehnološka primjena ugradnje heterolognih proteina u stanične stijenke kvasaca, voditelj prof. dr. sc. Vladimir Mrša

2020. - 2021. Voditeljica projekta Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Dobivanje uvida u funkciju i regulaciju RNA egzosoma putem fenotipskih testova i kvantifikacije nekodirajućih transkripata

2021. - 2022. Suradnica na hrvatsko-francuskom bilateralnom projektu u sklopu programa Hubert Curien ''Cogito'' Interplay of RNA exosome complex and non-coding RNAs in preserving cellular integrity, voditelji izv. prof. dr. sc. Igor Stuparević i A. R. Rahmouni

Nagrade i priznanja:

2022. Stipendija L'Oréal-UNESCO Za žene u znanosti

2019. i 2020. Stipendija Francuske vlade za znanstveno usavršavanje

2017. Rektorova nagrada za individualni znanstveni rad Ključna uloga Arp podjedinica u regulaciji aktivnosti kromatin-remodelirajućih kompleksa u kvascu Saccharomyces cerevisiae, mentor dr. sc. Slobodan Barbarić, professor emeritus

2016. - 2017. Stipendija Biotehničke zaklade za najbolje studente i mlade istraživače Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2016. Dekanova nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu

2015. i 2013. Dekanova nagrada na najbolji ostvareni prosjek na godini studija

2013. - 2016. Stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku izvrsnost

2012. - 2013. Stipendija Republike Hrvatske za akademsku izvrsnost

{* *}