Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu

Pročelnik

prof.dr.sc. Damir Iveković

Telefon: + 385 1 4605 292
Email: divekov@pbf.hr
Lab za opcu i anorg kemiju i elektroanalizu

Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu djeluje kao samostalna znanstveno-nastavna cjelina od osnutka Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 1979. godine. U razdoblju od 1956. do 1979. godine činio je jedinstveni Zavod za opću i anorgansku kemiju Tehnološkog fakulteta.

Područje znanstveno-istraživačkog rada Laboratorija u prošlosti je bilo primarno vezano uz istraživanje ionskih interakcija i ravnoteža u vodenim otopinama, istraživanja elektrodnih procesa te primjenu elektrokemijskih analitičkih metoda. Važni rezultati postignuti su razvojem novih eksperimentalnih tehnika te analogne i digitalne elektrokemijske instrumentacije za primjenu u kemijskoj analizi te elektrokemijskim i spektroelektrokemijskim mjerenjima.

U posljednjih petnaestak godina znanstveno-istraživački rad Laboratorija primarno je vezan uz razvoj i primjenu elektrokemijskih senzora i biosenzora, pri čemu je u najnovije vrijeme težište postavljeno na razvoj nanostrukturiranih materijala za primjenu u biosenzorima, elektrokemijskoj katalizi i bioelektrokatalizi. Djelatnici Laboratorija značajne rezultate postigli su i u razvoju kemometričkih metoda rezolucije globalnih elektrokemijskih i spektroskopskih signala te primjeni tih metoda u analizi multikomponentnih sustava.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Damir Iveković dr.sc. redoviti profesor
Egon Rešetar mag. ing. asistent
Marina Štivičić mag. ing. asistent
Jasna Barišić oec. viši tehnički suradnik
Marina Čvek tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Instrumentalna analiza (PT i BT) 6
Opća kemija (N) 159292 7
Opća kemija (PT i BT) 159290; 159291 9
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioanorganska kemija elemenata -
Biosenzori u kontroli kvalitete hrane 53730 3
Integrirani pristup analizi složenih sustava 66799 (IPASS) 3
Primijenjena kemometrika -
Procesna analiza u prehrambenoj industriji 253084 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biosenzori 165606 3
{* *}