Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju

Pročelnik

doc.dr.sc. Anita Horvatić

Email: ahorvatic@pbf.hr
Telefon: +385 1 4605 139

Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju osnovan je 1956. kao Zavod za fizikalnu kemiju unutar   Kemijsko–prehrambeno–rudarskog fakulteta.

Osnivanjem Tehnološkog fakulteta Zavod mjenja ime u Laboratorij za fizikalnu kemiju Biotehnološkog odjela. Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta 1975. Laboratorij radi u sastavu jedinstvenog Zavoda za fizikalnu kemiju unutar OOUR–a Institut inženjerske kemije Tehnološkog fakulteta.

Osnivanjem Prehrambeno–biotehnološkog fakulteta 1979. Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju postaje sastavni dio Zavoda za kemiju i biokemiju.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mojca Čakić Semenčić dr.sc. izvanredni profesor
Anita Horvatić dr.sc. docent
Filip Šupljika dr.sc. docent
Marko Nuskol dr.sc. viši asistent
Mira Bunčić tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fizikalna kemija (BT) 239474 -
Fizikalna kemija (N) 252788 4
Fizikalna kemija (PT) 25271; 37913; 37915 6 (N:5)
Odabrana poglavlja zelene kemije 39864 2

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Korozija i zaštita materijala 53299 2
Zelena kemija 53296 3
{* *}