doc.dr.sc. Anita Horvatić

Anita Horvatić

Kontakt podaci

Email: ahorvatic@pbf.hr
Telefon: +385 1 4605 139

Lokacija: Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju, 2 kat, soba 205

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

Prema dogovoru

Životopis

Školovanje:

  ustanova tema godina
doktorirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Spektrometrija masa fragmenata peptidnih iona nastalih djelovanjem radikala 2014. 
diplomirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dobivanje rekombinatnih proteina suvremenim ekspresijskim sustavima: primjer kvaščeve seril-tRNA sintetaze 2005.

Zaposlenje:

zvanje ustanova godina
Docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2020.-do danas
Iskusni istraživač na projektu H2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks, “Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition” – MANNA Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2020.
Iskusni istraživač na projektu FP7 "Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb" - VetMedZg Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2015.-2019.
Znanstveni novak Institut Ruđer Bošković 2009.-2015.
Analitičar-istraživač Pliva Istraživanje i razvoj, Zagreb 2005.-2009.

Usavršavanje (tjedan dana i dulje):

ustanova područje trajanje
Glasgow Polyomics, University of Glasgow, UK Znanstveno usavršavanje iz područja metabolomike primjenom platforme LC-MS 2019. (2 tj.) tjedna
Glasgow Polyomics, University of Glasgow, UK Znanstveno usavršavanje iz područja proteomike primjenom izobarnih privjesaka i platforme LC-MS 2016. (1 mj.)

Nagrade i priznanja:

  • 2015. Godišnja nagrada za izvrstan znanstveni rad, Institut Ruđer Bošković
  • 2014. Godišnja nagrada za najbolji znanstveni rad objavljen 2013 (PhD studenti i poslijedoktorandi), Zavod za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković
  • 2014. "ZA ŽENE U ZNANOSTI", nagrada Loreal-UNESCO
  • 2012. Alltech Young Scientists: 2. mjesto za znanstveni rad u Regiji Istočna Europa (PhD studenti)
{* *}