Korozija i zaštita materijala

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53299

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Metalni i nemetalni materijali u procesnoj industriji. Teorija korozije i zaštite od korozije. Elektrokemijska korozija metala. Korozija nemetala. Biološka korozija. Kinetika korozijskih procesa. Inhibitori korozije. Ispitivanja korozije. Korozijsko ponašanje materijala.

ISHODI UČENJA

  • opisati osnovna fizikalna i kemijska svojstva konstrukcijskih materijala
  • prepoznati i riješiti probleme nastale uslijed procesa degradacije materijala u industriji
  • izabrati adekvatni ekološki sustav zaštite od korozije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 5
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

  1. E. Stupnišek–Lisac: Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT, Zagreb, 2007.
  2. I. Esih, Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, (2003)
  3. E. McCafferty, Introduction to Corrosion Science, Springer, New York, 2010.
  4. I. Esih, Z. Dugi, Tehnologija zaštite od korozije, Školska knjiga Zagreb, (1989).
{* *}