Jasna Barišić, oec.

Jasna Barišić

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 059
Email: jbarisic@pbf.hr
Email: jasna.barisic@pbf.unizg.hr

Lokacija: Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu, 5. kat

Predmeti

Suradnik

Životopis

Školovanje

Zvanje Ustanova Godina
ekonomist

Fakultet vanjske trgovine, smjer turizam

„Određivanje sadržaja karbonata ili hidrogenkarbonata na principu razvijanja ugljik (IV) – oksida“

1986.
kemijski tehničar Srednja kemijsko – tehnička škola, Sinj 1979.

Zaposlenje

Zaposlenje Ustanova Trajanje
samostalni viši tehničar

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu

2011. -
viši tehničar

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu

1986. - 2011.
tehnički suradnik

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Laboratorij za opću i anorgansku kemiju

1983. - 1986.
kemijski tehničar

Tvornica ulja Zagreb, Zagreb

Kontrolni laboratorij

1981. - 1982.
evidentičar

Žitokombinat, Zagreb

Računovodstvo

1979. - 1981.
{* *}