Biokemijska analitika

ECTS bodovi:
6

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53248/MB 53614/BPI

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predavanja: Kemijske i fizikalno-kemijske metode određivanja koncentracije makromolekula. Proteini. Ugljikohidrati. Lipidi. Nukleinske kiseline. Određivanje aktivnosti ili biološkog učinka makromolekula. Metode kvantitativne analize pomoću enzima. Primjeri. Metode provjere integriteta biomakromolekula. Metode analize primjenjive u živim stanicama. Metode brojenja stanica.Imunokemijske metode. Metode kvantitativne analize ulančavanjem polimerazom (PCR). Strategija praćenja biotehnološkog procesa biokemijskim metodama.

Vježbe: Određivanje koncentracije proteina aktuelnim fizikalno-kemijskim metodama. Određivanje koncentracije ugljikohidrata. Određivanje koncentracije nukleinskih kiselina. Imunoblot. Primjena biokemijske analitike u biotehnološkim procesima.

ISHODI UČENJA

  • Uspostaviti sustav analitičkog praćenja koncentracije bioloških makromolekula tijekom biotehnološkog proizvodnog procesa.
  • Određivati koncentraciju proteina, ugljikohidrata, nukleinskih kiselina i lipida u različitim supstratima svim najčešće korištenim analitičkim metodama koje se u tu svrhu koriste uz sposobnost kritičke evaluacije svake od metoda i uz poznavanje njihovih prednosti i ograničenja.
  • Određivati cjelovitost i biološku aktivnost makromolekula u različitim supstratima.
  • Koristiti enzimske testove za određivanje koncentracije pojedinih metabolita.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 45
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. L. Stryer, Biokemija (prijevod), Školska knjiga, Zagreb, 1991.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1.  Guide to protein purification (Deutscher M.P. ured.) Methods in Ezymology 182, Academic Press Inc., San Diego, 1990.
{* *}