Osnove toksikologije

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39776

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Povijesni pregled razvoja toksikologije
 • Terminologija u toksikologiji i temeljni postulati toksikologije
 • Izvori zagađenja životne i radne sredine
 • Testovi toksičnosti
 • Molekulsko stanični i kvantitativni aspekti toksičnih učinaka
 • Biodinamika toksikanata
 • Apsorpcija ksenobiotika
 • Raspodjela i kumulacija ksenobiotika u organizmu
 • Metabolizam ksenobiotika (biotransformacije-osnove)
 • Izlučivanje ksenobiotika iz organizma

ISHODI UČENJA

 • ­definirati osnovne pojmove u toksikologiji
 • ­prepoznati i klasificirati izvore zagađenja u okolišu i kontaminante najčešće prisutne u hrani
 • ­objasniti osnove mehanizama djelovanja toksičkih tvari na molekulsko-staničnoj razini i kvantitativne aspekte toksičnosti
 • ­opisati  klasične i alternativne testove toksičnosti, te biološke, fizikalne i kemijske metode za određivanje toksikanata u hrani
 • ­shvatiti značaj procjene hazard-rizik
 • koristiti predznanje vezano uz toksikologiju kao temelj za nadogradnju tijekom diplomskih studija

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Osnove fiziologije čovjeka

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 225  Početak nastave u akad. god. 2019-2020 64,12 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  PREDAVANJA [0] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  SEMINARI [0] 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 1608  Osnove toksikologije skripta 4,18 MB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obavezna literatura:

 1. Kmetič, I. (2015) Osnove toksikologije, interna skripta, 94 str. (student za polaganje predmeta koristi internu skriptu)
 2. Timbrell, J.A. (2002) Introduction to Toxicology, 3. izd., Taylor & Francis, London. poglavlja: 1, 2, 3 i 12 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 3. Hodgson, E. (2010) A Textbook of Modern Toxicology, 4. izd., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. (student treba savladati poglavlje 3)

 

Dodatna literatura:

 1. Hayes, W. (2009) Principles and Methods of Toxicology, 4. izd, Taylor & Francis Books, New York.
 2. Benford, D. (2000) The Acceptable Daily Intake: A Tool for Ensuring Food Safety, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Europe, Brussels.
{* *}