dr.sc. Marina Miletić

Kontakt podaci

Lokacija: Laboratorij za toksikologiju, 6. kat

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

Petkom od 13 do 14.30h

Životopis

 

 Školovanje
   Ustanova  Tema  godina

 diplomirala 

(mag. nutr.)

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Učinci polikloriranih bifenila i vitamina E na CHO (Chinese Hamster Ovary) – K1 staničnu liniju 2013.

diplomirala

(mag. ing. techn. aliment.)

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Određivanje sastava ugljikohidratne frakcije sekundarnih biljnih sirovina 2015.

doktorirala 

(dr. sc.) 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Selekcija biološki aktivnih tvari sa zaštitnim učincima na citotoksičnost induciranu polikloriranim bifenilima  2022.

 

 Zaposlenje
 Zvanje  Ustanova  godina
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2016. -

 

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 2

 

Priznanja i nagrade:

  • Potpora Biotehničke zaklade (2013.)
{* *}