Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija)

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53247; 53664

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Pojam, obuhvatnost i važnost znanosti i znanstvenog rada
 • Metode i kategorije znanstvenih istraživanja
 • Informacije u znanosti, publikacije
 • Primarne publikacije
 • Sekundarne publikacije i ekvivalentne baze podataka
 • Tercijarne publikacije i ekvivalentne baze podataka.
 • Vrednovanje u znanosti
 • Citiranost, referiranost, indeksiranost
 • Elektronički izvori informacija
 • Prikaz literature – bibliografske reference za tiskane publikacije i elektroničke izvore informacija
 • Akademski radovi, priprema i pisanje znanstvenog rada.
 • Intelektualno vlasništvo
 • Komercijalizacija rezultata istraživanja
 • Patenti i pretraživanje baza patentnih dokumenata
 • Etika u znanstveno istraživačkom radu i biotehnologiji

ISHODI UČENJA

 • prepoznati i objasniti ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
 • opisati i predložiti pouzdane i optimalne vrste izvora i mogućnosti pristupa znanstvenim i stručnim informacijama
 • usporediti, valorizirati, izdvojiti i koristiti relevantnu znanstvenu literaturu
 • planirati i objasniti načine provedbe znanstvenih metoda vezanih uz izradu istraživačkog rada s naglaskom na diplomski rad
 • objasniti strukturu radova primarnih publikacija s naglaskom na izvorni znanstveni rad, pregledni članak i diplomski rad te opisati kako pristupiti pisanju pojedinih poglavlja
 • primijeniti i promicati etička načela u biotehnologiji
 • detaljno objasniti sustav intelektualnog vlasništva kao temelj inovativnosti i konkurentnosti
 • koristiti pristup patentnim informacijama

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 411  2015/2016 Obavijest o početku nastave 65,58 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Udžbenici i znanstvene publikacije (obavezna literatura):

 1. Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik), Multigraf, Zagreb. 127 str. (student treba savladati cijeli udžbenik osim podpoglavlja 4.4.)
 2. Mills,O. (2010) Biotechnological Inventions: Moral Restraints and Patent Law, Ashgate Publishing Ltd, Aldershot. poglavlja: 1 i 5 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 3. Grubb, P. W., Thomsen P.R. (2010) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, 5.izd., Oxford University Press, New York. (student treba savladati poglavlje 5)
 4. Brajenović-Milić, B. (2014) Bibliometrijski pokazatelji znanstvenog odjeka autora i časopisa. Medicina Fluminensis 50, 425-432. (savladati u cjelosti)
 5. Macan, B. (2014) WoS, WoK, CC, WoSCC…?!? Kem. Ind. 63, 110–111.(savladati u cjelosti)
 6. Zelenika, R. (2000) Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada, 4. izd., Sveučilište u Rijeci, Rijeka. podpoglavlja: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2. i 4.3.(student treba savladati samo navedena podpoglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Hebrang Grgić, I. (2016) Časopisi i znanstvena komunikacija, Naklada Ljevak, Zagreb.
 2. Jokić, M. (2005) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Priručnici:

 1. Roig, M. (2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing. Dostupno na: <http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf>.
 2. Thomson Reuters (2014) Web of Science Brochure. Dostupno na: <http://wokinfo.com/media/pdf/wos-next-gen-brochure.pdf>.
 3. Hacker, D., Fister, B. (2011) Research and Documentation – Online. Dostupno na:<http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/>

Korisne web-stranice:

{* *}