Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Upravljanje sigurnošću hrane)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53666

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Temeljne odrednice znanosti i znanstvenoistraživačkog rada
 • Metode i kategorije znanstvenih istraživanja
 • Informacije u znanosti, publikacije
 • Primarne publikacije i njihova klasifikacija
 • Sekundarne i tercijarne publikacije i ekvivalentne baze podataka
 • Vrednovanje u znanosti, citatne baze podataka
 • Elektronički izvori informacija.
 • Citiranje informacija obznanjenih na web stranicama
 • Priprema znanstvenog članka
 • Plagiranje
 • Intelektualno vlasništvo
 • Patenti i žigovi
 • Komercijaliziranje rezultata istraživanja

ISHODI UČENJA

 • prepoznati ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
 • opisati i predložiti optimalne vrste izvora i mogućnosti pristupa znanstvenim i stručnim informacijama
 • samostalno pretražiti, valorizirati, izdvojiti i koristiti relevantnu znanstvenu literaturu
 • planirati i provesti istraživačke postupke vezane uz izradu znanstveno istraživačkog i diplomskog rada
 • opisati kako pristupiti pripremi pisanja i primijeniti pravila pisanja akademskih radova
 • koristiti različite stilove citiranja i referiranja
 • primijeniti i promicati etička načela i vrijednosti u znanosti te u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti
 • objasniti sustav intelektualnog vlasništva
 • koristiti pristup bazama patentnih dokumenata

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 248  2015/2016 Obavijest o početku nastave 65,43 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura

Udžbenici i znanstvene publikacije (obavezna literatura):

 1. Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik), Multigraf, Zagreb. 127 str. (student treba savladati cijeli udžbenik osim podpoglavlja 4.4.)
 2. Grubb, P. W., Thomsen P.R. (2010) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, 5.izd., Oxford University Press, New York. poglavlja: 4 i 5 (student treba savladati samo navedena poglavlja)
 3. Brajenović-Milić, B. (2014) Bibliometrijski pokazatelji znanstvenog odjeka autora i časopisa. Medicina Fluminensis 50, 425-432. (savladati u cjelosti)
 4. Macan, B. (2014) WoS, WoK, CC, WoSCC…?!? Kem. Ind. 63, 110–111.(savladati u cjelosti)
 5. Marušić, M., Petrak, J., Petrovečki, M.,Marušić, A. (2000) Uvod u znanstveni rad u medicini, 2. izd. Medicinska naklada, Zagreb.poglavlja: 3, 13, 15 i 16 (student treba savladati samo navedena poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Hebrang Grgić, I. (2016) Časopisi i znanstvena komunikacija, Naklada Ljevak, Zagreb.
 2. Jokić, M. (2005) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Priručnici:

 1. Roig, M. (2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing. Dostupno na: <http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf>.
 2. Thomson Reuters (2014) Web of Science Brochure. Dostupno na: <http://wokinfo.com/media/pdf/wos-next-gen-brochure.pdf>.
 3. Hacker, D., Fister, B. (2011) Research and Documentation – Online. Dostupno na:<http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/>

Korisne web-stranice:

{* *}