Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo)

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Znanost i znanstvena djelatnost
 • Područja znanosti
 • Informacije u znanosti
 • Metode i kategorije znanstvenih istraživanja
 • Primarne publikacije
 • Sekundarne publikacije i ekvivalentne baze podataka
 • Tercijarne publikacije i ekvivalentne baze podataka
 • Stilovi citiranja i referiranja - bibliografska referenca
 • Elektronički izvori informacija
 • Osnove intelektualnog vlasništva
 • Patenti
 • Akademski rad
 • Vrednovanje u znanosti

ISHODI UČENJA

 • ­prepoznati i objasniti ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
 • ­opisati i predložiti pouzdane i najoptimalnije vrste izvora i mogućnosti pristupa znanstvenim i stručnim informacijama
 • ­samostalno pretražiti, valorizirati, izdvojiti i koristiti relevantnu znanstvenu literaturu
 • ­planirati i provesti istraživačke postupke vezane uz izradu diplomskog rada
 • detaljno opisati kako pristupiti izradi znanstvenog rada i pripremi pisanja znanstvenog članka
 • primijeniti i promicati etička načela i vrijednosti u zanosti te u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti
 • objasniti osnove sustava intelektualnog vlasništva i koristiti pristup patentnim informacijama

Nastava

Način izvođenja izravne nastave

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 139  Početak nastave u akad. god. 2019-2020 116,13 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura:

Udžbenici i znanstvene publikacije (obavezna literatura):

 1. Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik), Multigraf, Zagreb. 127 str. (student treba savladati cijeli udžbenik osim podpoglavlja 4.4.)
 2. Grubb, P. W., Thomsen P.R. (2010) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, 5.izd., Oxford University Press, New York. (student treba savladati poglavlje 5)
 3. Brajenović-Milić, B. (2014) Bibliometrijski pokazatelji znanstvenog odjeka autora i časopisa. Medicina Fluminensis 50, 425-432. (savladati u cjelosti)
 4. Macan, B. (2014) WoS, WoK, CC, WoSCC…?!? Kem. Ind. 63, 110–111.(savladati u cjelosti)
 5. Zelenika, R. (2000) Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada, 4. izd., Sveučilište u Rijeci, Rijeka. podpoglavlja: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2. i 4.3.(student treba savladati samo navedena podpoglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Hebrang Grgić, I. (2016) Časopisi i znanstvena komunikacija, Naklada Ljevak, Zagreb.
 2. Jokić, M. (2005) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Priručnici:

 1. Roig, M. (2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing. Dostupno na: <http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf>.
 2. Thomson Reuters (2014) Web of Science Brochure. Dostupno na: <http://wokinfo.com/media/pdf/wos-next-gen-brochure.pdf>.
 3. Hacker, D., Fister, B. (2011) Research and Documentation – Online.Dostupno na:<http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/>

Korisne web-stranice:

{* *}