izv.prof.dr.sc. Jasmina Lapić

Jasmina Lapić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 086
Email: jlapic@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za organsku kemiju, 6. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 17. svibnja 1971. Mjesto rođenja: Split

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Analiza skupine otc gena bakterije Streptomyces rimosus R6 s pomoću restrikcijskih endonukleaza 1994
magistrirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Reakcije ferocenilalkanola s dietil-malonatom i etil-merkaptoalkanoatima 2000
doktorirao - la Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu Priprava i konformacijska analiza ferocenskih peptida i ureidopeptida 2008
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
znanstveni novak Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994-1996
mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1996-2000
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2000-2008
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008-2011
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011-2022
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2022-

Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC:19 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 1 Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 1 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 40
 
 

{* *}