prof.dr.sc. Lidija Barišić

Lidija Barišić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 069
Email: lidija.barisic@pbf.unizg.hr

Lokacija: Laboratorij za organsku kemiju, 6. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Konzultacije se održavaju po dogovoru.

Životopis

 Datum rođenja: 12. studenog 1972.

 Mjesto rođenja: Bosanska Gradiška

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Reakcije 1,1'-ferocenilenbis(karbinil-acetata) i izvedenih kvaternih soli s hidroksialkanoatima 1997.
 magistrirala Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Sinteza ferocenskih heteroanularnih aminokiselina i njihovih derivata 2002.
 doktorirala Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Priprava ferocenskih aminokiselina i peptida 2004.
 habilitirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Stereokemija 2007.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
Znanstveni novak Prehrambeno-biotehnološki fakultet 1997.
Mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 1998.-2002.
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2002.-2005.
Viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2005.-2007.
Docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2007.-2013.
Izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2013.-2018.
Redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2018.-2023.
Redoviti profesor u trajnom izboru Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2023.-

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Institut fur Pharmazie und Molekulare Biotechnologie, Universitat Heidelberg Heidelberg, Njemačka 2004.
Department of Chemistry and Biochemistry, Florida Atlantic University Boca Raton, SAD 2008/09.
Department of Physical & Environmental Sciences, University of Toronto Toronto, Kanada 2014.

 

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 38

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 47

Priznanja i nagrade:

Potpora Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta mladim istraživačima (2003.)

Stipendija DAAD (2004.)

Nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih nastavnika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad (2006.)

Stipendija UKF (2008.)

Nagrada Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za objavljen znanstveni rad u najbolje rangiranom časopisu u prethodnoj godini u području kemije (2016.)

Sudjelovanja na inozemnim projektima:

"Antibiotic plusbacin A3: total solid-phase synthesis and structure-activity relationship study" (suradnik dr. sc. Predrag Čudić, Department of Chemistry and Biochemistry, Florida Atlantic University, USA); Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" (Unity Throuhg Knowledge Fund) UKF

{* *}