prof.dr.sc. Duška Ćurić

Prof.dr.sc.Duška Ćurić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 164
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: dcuric@pbf.hr
Email: duska.curic@pbf.unizg.hr

Lokacija: Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica, 3. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 08.studeni 1958.

Mjesto rođenja: Knin

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Izolacija i ispitivanje fertilnosti izolata sojeva 1054 i 252 vrste Streptomyces rimosus» 1981.
magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Racionalizacija potrošnje energije u uparnim stanicama» 1986.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Želatinizacija i likvefakcija kukuruznog škroba pomoću α-amilaze tijekom procesa ekstruzije» 1996.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
asistent PBF, Zavod za procesno-inženjerstvo 1982.-1989.
viši asistent PBF, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 1989.-1997.
docent PBF, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica 1997.-2002.
Izvanredni profesor PBF, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica 2002.-2007.
Redoviti profesor PBF, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica 2007.-2012.
Redoviti profesor u trajnom zvanju PBF, Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica 2012.-
Prodekan za znanost PBF 2007.-2011.
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Katholieke Universiteit Leuven Leuven, Belgija 1991.
ENITIAA Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires Nantes, Francuska 2004., 2006., 2008.
University of Ghent, Faculty of Agriculture Ghent, Belgija 2005.
Warsaw University of Life Sciences Varšava, Poljska 2012.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 21

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 15

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 48

Poglavlja u knjizi: 2

Patenti i industrijska obličja: 1

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 56

Znanstvene nagrade i priznanja:

- Državna nagrada za znanstveno postignuće za 2009. godinu u području Biotehničkih znanosti znanstveno polje Prehrambena tehnologija

- Medalja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za 2010. godinu za značajna znanstvena postignuća

{* *}