Tehnologije u preradi žitarica

ECTS bodovi:
3 ECTS

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165619

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Značaj makro i mikro nutrijenata žitarica u proizvodnji i prehrani. Suvremeni postupci proizvodnje i vrste proizvoda. Utjecaj sirovina i tehnoloških procesa na kvalitetu   proizvoda. Utjecaj smrzavanja na kakvoću proizvoda. Proizvodnja tosta, dvopeka i ravnog kruha. Proizvodnja svježe punjene tjestenine. Proizvodnja «nove» hrane postupcima frakcioniranja zrna. Proizvodnja obogaćenih proizvoda. Primjena vakuum pečenja u proizvodnji pekarskih proizvoda. Razvoj novih proizvoda produljene trajnosti i svježine (smrzavanje, dopečenje, vakuum hlađenje, MAP, hladni lanac).Kvaliteta i sigurnost proizvoda. Trendovi razvoja.

ISHODI UČENJA

  • Demonstrirati sustavno razumijevanje utjecaja uvjeta procesuiranja, sirovina i dodataka na svojstva proizvoda iz žitarica (kvalitetu i prehrambenu vrijednost)
  • Kritički analizirati i vrednovati  suvremene postupke prerade i proizvode
  • Znanstveno promišljati, kreirati i implementirati vlastite ideje u poboljšanju postojećih rješenja
  • Komunicirati s kolegama i širom znanstvenom zajednicom o mogućnostima primjene novih tehnologija i razvoja novih proizvoda

Nastava

opis metoda provođenja   nastave Predavanja, konzultacije i   seminari.
opis načina izvršavanja   obveza Prezentacija seminara i usmeni ispit.

broj sati nastave

P+S+V:    10+10+0= 20sati

Literatura

  1. Technology of functional cereal products (2008), Edited by Bruce R. Hamaker, Published by Woodhead Publishing Limited Abington Hall, Abington Cambridge CB1 6AH, England
  2. Schunemann, C., Treu, G. (2009), Technologie der Backwarenherstellung, Gildebuchverlag GmbH&Co.KG, Deutschland
  3. L. Zheng, D-W Sun (2005) Innovations in Food Refrigeration. In: Emerging Technologies for Food Processing, Elsevier Academic Press, London, UK
  4. Nonthermal  Processing Technologies for Food (2011), Editors: H. Q. Zhang , G. V. Barbosa-Cánovas , V. M. B. Balasubramaniam , C. P. Dunne , D. F. Farkas, J. T.C. Yuan. Published by  Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons Ltd, West Susse,  UK
{* *}