Nove tehnologije u pekarstvu

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

ISHODI UČENJA

  • Kritički analizirati i selekcionirati ideje za nove proizvode
  • Samostalno razviti koncept novog proizvoda i provesti njegovo testiranje
  • Aktivno sudjelovati u razvoju marketinške strategije, testiranju tržišta i komercijalizaciji proizvoda
  • Samostalno izraditi poslovni plan
  • Razvijati nove proizvode

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari 25
vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X
{* *}