prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac

Verica Dragović-Uzelac

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 036/4605 128
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: vdragov@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva, 3. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Konzultacije po dogovoru. Mole se studenti da se najave na mail vdragov@pbf.hr

Životopis

Datum rođenja: 15. siječnja 1970.Mjesto rođenja: Gospić

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Određivanje laktoze u mlijeku» 1993.
magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Promjena kvalitete zamrznutog povrća tijekom skladištenja» 1998.
doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Dokazivanje autentičnosti proizvoda na bazi marelice» 2003.
habilitirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Fenolni spojevi u voću i povrću i njihova važnost» 2005.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
znanstveni novak Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994. – 1996.
mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1996. - 1999.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1999. - 2003.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003. - 2005.
docent//izvanredni profesor//redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u ZagrebuPrehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005.-2009.//2009.-2013./2013.-
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
«University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Department of Food Science and Technology» Beč, Austrija 2005. – 2006.
Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC: 70  
  Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 20  
  Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 45  
  Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu:90  
     

 

Najznačajnija priznanja, nagrade, odličja

2021.- Nagrada Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Nagrade za izniman doprinos u znanstveno  istraživačkoj djelatnosti – Nagrada za postignutu znanstvenu izvrsnost 

2016.- RegioStars priznanje za najuspješnije proveden projekt iz operativnog programa: Regional
Competitiveness 2007-2013.Call:„Sthrengthening capacities for research, development and innovation", Brisel, Belgija

2015.- Godišnja državna nagrada za značajno znanstveno dostignuće

2015.-Zlatna plaketa za uspješno proveden projekt „Višnja maraska (Prunus cerasus var. Maraska) kao sastojak funkcionalne hrane“, Agro ARCA, 8. Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji, Trilj

2014. Nagrada Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za objavljene radove u priznatim međunarodnim časopisima te izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu

2013.- Nagrada Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za 2. najuspješniji lokalni EU projekt u Republici Hrvatskoj 2010.-2012. (Višnja Maraska kao sastojak funkcionalne hrane).

2012.- Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti, 2012.

2007.- „Medalja ARCA 2007.- nagradu je dodijelila „Udruga inovatora Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva u okviru projekta – „Agro-Arca“ 2007. godine za rezultate tehnologijskog projekta „Proizvodnja bezalkoholnih pića od samoniklog bilja“

2000. i 2002. - Potpora Biotehničke zaklade

Rad na međunarodnim i EU projektima:

1.Bioactive molecules of medicinal herbs as natural antioxidants, microbiocides and preservatives; (2019-2022); Investment in Science and Innovation; First Call KK.01.1.1.04, 7.260.000,00 kn, voditeljica projekta

2. CENTRE OF EXCELLENCE FOR MARINE BIOPROSPECTING- „BioProspecting Jadranskog mora“- suradnik-voditeljica radnog paketa Phase 2: Identification, extraction, optimization and purification of biomolecules, (2017.-2022), Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.Poziv: KK.01.1.1.01 „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti. (cca 5 milijuna eura)

3. Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“-Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. -2013/ Europski fond za regionalni razvoj; Poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije", RC.2.2.08.  (2014.-2016.),
4.227.980,00 HRK.; voditeljica projekta

4.Projekt osnivanja Znanstvenog centra izvrsnosti - „Center of Excellence for Marine Bioprospecting BioProCro“ iz područja biotehničkih znanosti- voditeljica znanstvene faze 2: Identification, Extraction, Optimization, and Purification of biomolecules (2015.- 2020.), član znanstvenog odbora ZCI

5.Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija-˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014.–2020.“ Europski fond za regionalni razvoj 2014-2020.- suradnik

6.Sour cherry Marasca (Prunus cerasus var. Marasca) as an ingredient for functional food; IPA Component IIIC Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2011; (Science and Innovation Investment Fund, 2010.- 2012.)- voditelj

7.Processing Raw Materials into Excellent and Sustainable End products while Remaining Fresh (call identifier FP7-KBBE-2009-3; 2010.-2014.- suradnik

Rad na na znanstveno-istraživačkim projektima:

1.Isolation and encapsulation of bioactive molecules of wild and cultivated nettle and fennel and effects on organism physiology (PlantBioPower), Research project; Croatian science foundation (November 2018. – November, 2022.), 1.500.000,00 kn, voditeljica projekta

2. Application of innovative technologies for production of plant extracts as ingredients for functional food - (IT-PE-FF), istraživači projekt-Hrvatska zaklada za znanost (2014.-2018.), voditelj

3.Biološki aktivni spojevi u nekim vrstama samoniklog i kultiviranog bilja – projekt (MZOŠ RH, 2008.-2013.)- voditelj

4.Promjene visokovrijednih sastojaka tijekom prerade odabranih vrsta voća – projekt (MZOŠ RH, 2007.-2012.)-suradnik

5.Istraživanja ambalžnih materijala za pakiranje i čuvanje hrane - projekt 4-07-005  (MZT RH, 1994.-1996.).-suradnik

6.Utjecaj dodataka i tehnologije pakiranja na održivost prehrambenih proizvoda-projekt 058101  (MZT RH, 1997. – 1999.).-suradnik

7.Istraživanje autentičnosti proizvoda na bazi marelice i breskve– projekt 0058026 (MZT RH, 2003. -2006.).-suradnik

Rad na tehnologijskim,VIP i drugim  projektima:

  1. „Automat za izuzimanje minimalno procesiranog voća i povrća i čuvanje u modificiranoj atmosferi" - BICRO (Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske) (2013. – 2014. ) -suradnik
  2. «Proizvodnja džemova, marmelada i pekmeza od šumskog i konvencionalno uzgojenog voća» - projekt (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH, 2007.-2009.). voditelj
  3. «Poboljšanje kakvoće proizvoda na bazi soka višnje Maraske» - (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH, 2007.-2009.). suradnik
  4. «Proizvodnja bezalkoholnih pića od samoniklog bilja» - projekt TP-04/0058-20 (MZOŠ RH, 2005.-2007.). voditelj
  5. «Proizvodnja niskokaloričnih marmelada i džemova te voćnih nadjeva visoke kvalitete» - projekt  TP-01/0058-06 (MZT RH, 2001.-2002.) suradnik
  6. «Hrvatski prirodni autohtoni proizvodi na bazi voća, povrća i samoniklog bilja» - projekt TP-03/0058-16 (MZT RH, 2003.-2005.). suradnik
  7. «Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina» - VIP-projekt 00009898 (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH, 2004.-2006 ).suradnik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{* *}