Razvoj novih proizvoda prehrambene industrije

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
253079

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa značenjem i metodologijom razvoja novih proizvoda kao čimbenika uspješnosti proizvođača prehrambenih proizvoda te upoznati ih sa mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i osnovama modernog patentnog sustava.

ISHODI UČENJA

1. Organizirati poslove vezano za unaprjeđenje proizvodnje i uvođenje novih proizvoda
2. Izraditi tehnološke projekte za nove skladišne, prerađivačke i proizvodne kapacitete u području prehrambene industrije
3. Provoditi stručne poslove visokog stupnja složenosti u mikrobiološkim i fizikalno-kemijskim kontrolnim i razvojnim laboratorijima prehrambene industrije
4. Donositi svakodnevne odluke vezane uz odvijanje proizvodnog procesa u tvrtkama koje se bave proizvodnjom hrane te zaključke o odabiru i nabavi sirovine, ambalaže i opreme
5. Davati konačno mišljenje o rezultatima provedenih fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških analiza sirovine i gotovog proizvoda
6. Donositi odluke o razvoju i širenju proizvodnje te o potrebi unaprjeđenja pojedinih segmenata u navedenim tvrtkama
7. Voditi ili raditi u stručnom i/ili interdisciplinarnom timu koji osmišljava i provodi eksperimente u području prehrambene tehnologije
8. Predstavljati i upućivati na suvremene trendove u prehrambenoj tehnologiji
1. Identificirati faze životnog ciklusa proizvoda.
2. Primjeniti internu i eksternu evaluaciju proizvoda.
3. Primjeniti tehniku skupnog mišljenja.
4. Provesti sve faze razvoja i projektiranje proizvoda – od ideje do proizvoda.
5. Provesti preispitivanje, verifikaciju i validaciju novo razvijenog proizvoda.
6. Planirati zaštitu intelektualnog vlasništva.
7. Demonstrirati osnove novih metoda patentiranja proizvoda.

Nastava

Definicija novog proizvoda. Proizvodni program. Kvaliteta proizvoda. Funkcionalnost proizvoda. Marka i ambalaža proizvoda. Imidž proizvoda. Faze životnog ciklusa proizvoda. Faza stvaranja ideje o proizvodu. Faza uvođenja proizvoda na tržište. Faza rasta proizvoda. Faza zrelosti proizvoda. Iznalaženje novih područja primjene proizvoda. Faza starenja i odumiranja proizvoda. Planiranje proizvoda - brainstorming ili tehnika skupnog mišljenja. Osnove za razvoj novih proizvoda. Usavršavanje postojećih proizvoda. Benchmarking. Vrste benchmarkinga (opći, funkcionalni, natjecateljski i interni). Pokazatelji uspješnosti provedenog benchmarkinga. Metodologija procesa inovacija. Faze razvoja novih proizvoda. Faza stvaranja ideje o proizvodu. Faza razvoja proizvoda. Interna i eksterna evaluacija. Razvoj ambalaže. Razvoj proizvodnog procesa. Ispitivanje trajnosti proizvoda. Ispitivanje tržišta. Marketing i komercijalizacija novog proizvoda. Što čini razlika između gubitnika i dobitnika tijekom razvoja novih prehrambenih proizvoda. Intelektualno vlasništvo i osnove modernog patentnog sustava.
SEMINARI:
Projekt razvoja novog proizvoda prema razvojnim fazama. Ulazni zahtjevi sa hodogramom planiranih aktivnosti. Definiranje vrste proizvoda. Definiranje tehnološkog procesa. Priprema dizajna ambalaže. Laboratorijske probe te definiranje receptura i normativa. Industrijska proba. Priprema za propagandne aktivnosti. Kalkulacije. Proizvodačke specifikacije. Prva proizvodnja i planovi proizvodnje. Izvješća sa degustacija. Marketinška obrada tržišta. Potrebne izmjene u recepturi, tehnologiji, na temelju izvješća sa degustacija.

Literatura

N. Renko, S. Delić, M. Škrtić: Benchmarking u strategiji marketinga, Mate, Zagreb, 1999.
Poglavlja: Teorijske osnove i povijesni razvoj benchmarkinga, Glavni aspekti benchmarking procesa, Teorijski model oblikovanja i primjene benchmarkinga, Potencijalne posljedice uvođenja benchmarkinga, Značenje i uloga benchmarkinga u strategiji marketinga
B. Grbac i M. Meler: Realizacija poslovne ideje – od ideje do proizvoda/usluge, Zagreb, 2007, str. 1-65.
Poglavlja: Uvodna razmatranja - Što je proizvod, a što je usluga, Proizvodni program, Kvaliteta proizvoda Funkcionalnost proizvoda, Marka proizvoda, Ambalaža proizvoda, Obilježavanje i opremanje proizvoda, Imidž proizvoda, Potpora proizvodu, Životni ciklus proizvoda, Instrumentarij politike proizvoda.
G. W Fuller: New Food Product Development—From Concept to Market Place, CRC Press LLC, Boca Raton, FL, USA, 2005.
Chapters: Defining and Characterizing New Food Products, Marketing Characteristics of New Products, Why Undertake New Food Product Development?

R.C. Baker, P.W. Hahn. K.R. Robbins: Fundamentals of new Food Products Development, Elsevier, Amsterdam, 1988.

Chapters: The product development project in the company, The organisation of the product development project, Product strategy development: idea generation and screening, Product strategy development: product concepts and product design specifications, Product design and process development, Product commercialisation.

{* *}