izv.prof.dr.sc. Katarina Lisak Jakopović

Katarina Lisak Jakopović

Kontakt podaci

Telefon: 01/4605 017
Telefaks: 01/4836 083
Email: klisak@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, 1. kat, soba 116

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Po dogovoru

Životopis

ŠKOLOVANJE

  USTANOVA TEMA GODINA
Doktorirala Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Optimiranje uvjeta selektivne enzimske hidrolize proteina sirutke u svrhu njihove izolacije 2013.
Diplomirala Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Utjecaj enzimski hidrolizirane laktoze u sirutki na rast probiotičkih bakterija Lb.acidophilus La-5 i B.animalis subsp. lactis BB-12 2009.
Diplomirala Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu Utjecaj količine inokuluma na rast i preživljavanje probiotičke bakterije B.animalis subsp. lactis BB-12 2008.

ZAPOSLENJE

ZVANJE USTANOVA GODINA
Znanstvena novakinja-asistentica Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu 2009. - 2013.
Viša asistentica Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu 2013. - 2018.
Docentica Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu 2018. - 2023.
Izvanredna profesorica Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, Prehrambeno – biotehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu 2023. - danas

USAVRŠAVANJE

Ustanova Mjesto Godina
Technical University Munich, Research Center for Nutrition and Food Sciences Technology Unit Freising/Weihenstephan, Njemačka 1.3.2010.-1.3.2011.
Technical University Munich, Research Center for Nutrition and Food Sciences Technology Unit Freising/Weihenstephan, Njemačka 28.5.2019.-31.5.2019. 

Priznanja i nagrade:

  1. Nagrada Dekana za najbolje rezultate postignute u svojoj generaciji tijekom studija Prehrambena tehnologija, smjer Nutricionizam u akademskoj godini 2007/2008.
  2. Nagrada Dekana za napisan znanstveni rad pod naslovom "Utjecaj količine inokuluma na trajanje fermentacije i broj laktobacila i bifidobakterija u sirutki" u akademskoj godini 2007/2008.
  3. Stipendija Hrvatske zaklade za znanost, ak.god. 2009/2010.
  4. Potpora Njemačke službe za razmjenu studenata i znanstvenika (DAAD), ak.god. 2010/2011

CROSBI:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=314093

Google Znalac:

https://scholar.google.hr/citations?user=vIALWggAAAAJ&hl=hr

{* *}