Nove tehnike obrade hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239534

Opis predmeta

Predavanja:

Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva. Obrada hrane serijom procesnih prepreka. Homeostaza mikroorganizama. Razvoj novih tehnika procesiranja hrane. Napredne toplinske tehnike. Toplinski procesi sa direktnom ili radijacijskom energijom. Dielektrično zagrijavanja – princip, primjena, oprema. Mikrovalno zagrijavanje - princip, primjena, oprema. Omsko zagrijavanje - princip, primjena, oprema. Infracrveno zagrijavanje - princip, primjena, oprema. Obrada hrane hladnim i toplim elektromagnetnim zračenjem. Procesiranje hrane pulsirajućim svjetlom – princip i oprema. Elektrotehnologije. Procesiranje hrane električnim poljem – princip, primjena i oprema. Oscilirajuće magnetsko polje - princip, primjena, oprema. Visokonaponsko električno pražnjenje (hladna plazma) – mogućnosti primjene. Napredni oksidacijski procesi u prehrambenoj industriji. Procesiranja hrane visokim hidrostatskim tlakom – princip, primjena i oprema. Procesiranje hrane ultrazvukom – princip, primjena i oprema. Procesiranje hrane subkritičnim i superkritičnim fluidima. Primjena novih tehnika pri obradi nuspoizvoda prehrambene industrije. Primjena 3D printanja u prehrambenoj industriji. Ambalažni materijali razvijeni za prehrambene proizvode obrađene novih tehnikama. Vježbe i seminari: Primjena elektro tehnologija (Plazma, PEP), obrada hrane ultrazvukom, obrada hrane pulsirajućim svjetlom, obrada hrane visokim tlakom, ekstrakcije superkritičnim CO2 i primjenom mikrovalnog zagrijavanja, 3D printanje hrane, određivanje antioksidativnog potencijala namirnica, određivanje slobodnih radikala u hrani nakon primjene različitih inovativnih tehnika, razvoj novih proizvoda primjenom inovativnih procesnih tehnika.

Ishodi učenja:

  1. Objasniti i prezentirati specifičnosti novih metoda procesiranja hrane te definirati pojam minimalno procesirane hrane.
  2. Poznavati i primjeniti inovativne tehnike i procese pri procesiranju i konzerviranju hrane.
  3. Izraditi materijalne i energetske bilance inovativnih procesa.
  4. Analizirati utjecaj primijenjenih procesa prerade i konzerviranja na kemijski sastav prehrambenih proizvoda te potencijalni utjecaj ambalaže.
  5. Preporučti nove procesne parametre proizvodnje u cilju poboljšanja proizvodnje te unaprjeđenje postojećih tehnoloških postupaka.
  6. Predložiti nabavu nove procesne opreme i proizvodnih linija u cilju unaprjeđenja poslovanja tvrtke.
  7. Odabrati će specifični ambalažni materijal potreban za pakiranje hrane dobivene novim postupcima obrade.

Nastava:

20+30+15 (predavanja, vježbe, seminari)

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
{* *}