Prehrambeno-procesno inženjerstvo

ECTS bodovi:
5

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165667

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Najnovija dostignuća u procesima prerade i konzerviranja hrane. Nove netermičke metode u procesiranju hrane: visoki hidrostatski tlak, pulsirajuće električno polje, pulsirajuće svijetlo, oscilirajuće magnetsko polje, ultrazvuk, hladna plazma, tlakom pomaknuto smrzavanje, membranska separacija, ultrazvučna radijacija, ionizirajuće zračenje.  Nove termičke metode procesiranja hrane: UHT i aseptičko procesiranje, mikrovalno grijanje i grijanje radio valovima . Vakuum hlađenje i smrzavanje. Konzerviranje preprekama. Principi i metode minimalnog procesiranja hrane. Materijali i metode u pakiranju hrane.

ISHODI UČENJA

  • Objasniti i definirati principe i metode minimalnog procesiranja hrane
  • Primjeniti i analizirati nove netermičke metode u procesiranju hranePrimjeniti i analizirati nove termičke metode procesiranja hrane
  • Primjeniti nove procesne parametre proizvodnje u cilju poboljšanja proizvodnje te unaprjeđenje postojećih tehnoloških postupaka
  • Objasniti kriterije za odabir odgovarajuće ambalaže s obzirom na prehrambeni proizvod i procesne uvjete

Literatura

  1. Procesi u prehrambenoj industriji  - Prehrambeno  procesno inženjerstvo I, Zoran Herceg, Plejada, Zagreb, 2011
  2. Procesi konzerviranja hrane – novi postupci
{* *}