prof.dr.sc. Damir Ježek

Damir Ježek

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 273
Telefaks: + 385 1 4605 200
Email: djezek@pbf.hr
Email: djezek@vip.hr
Mobitel: +385 914048190

Lokacija: Laboratorij za tehnološke operacije, 2. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 10. kolovoza 1966.

 Mjesto rođenja: Požega

Dužnost dekana na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnašao je od 2006/07 do 2009/10, te od 2015/16 do 2018/19, a dužnost prodekana za financije i poslovanje od 2010/11 do 2013/14.

Područje njegovog stručnog i/ili znanstvenog rada

Određivanje granulometrijskog sastava čestica i analiza teksture hrane u smislu kontrole sirovina namirnica u prehrambenoj industriji, a trenutno radi na uvođenju novih tehnologija (ekstrakcije biološki aktivnih supstanci iz taloga u proizvodnji vina i maslinovog ulja, te uvođenja zamjenske pasterizacije u cilju produljenja trajnosti prehrambenih proizvoda) a u obradi prehrambenih sirovina i hrane pomoću ultrazvuka niskog intenziteta i visokih hidrostatskih tlakova. 

Članstva u znanstvenim organizacijama i tijelima:

Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo HAZU,Tehnička akademija RH, Hrvatsko društvo za biotehnologiju, Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista i European Federation of Biotechnology, Vijeće područja za biotehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Dužnosti koje je obnašao:

Dopredsjednik Upravnog vijeća „Ruđer Bošković“, Član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Predsjedavajući član Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje RH, Predsjednik Područnog vijeća za biotehničke znanosti RH.

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu „Određivanje karakteristika otpada riblje industrije i mogućnost proizvodnje riblje hrane“ 1990.
 magistrirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu „Proizvodnja vlakana iz rezanaca šećerne repe postupkom ekstruzije“ 1995.
 doktorirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu „Prijelaz topline između uronjenog orebrenog grijača i sloja čestica prehrambenih proizvoda različitih dimenzija“ 1999.
 dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odjel pedagogijske znanosti Didaktika,Opća psihologija i Pedagogija 1992.
 habilitirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu “Primjena i izvedba ekstrudera u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji” 2001.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
profesor biologije, kemije i kemijske tehnologije s ekologijom Centar za usmjereno obrazovanje „Z. Brkić“ Požega 1991 - 1992.
profesor biologije i kemije Gimnazija, Požega 1991 - 1992.
znanstveni novak Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1992 – 1994.
mlađi asistent Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994 - 1995.
asistent Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1995 - 1999.
viši asistent Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1999 - 2000.
docent Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001 – 2005.
izvanredni profesor Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005 - 2009
redoviti profesor Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009 - 2014
redoviti profesor u trajnom zvanju Laboratorij za tehnološke operacije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014 - danas

                                    Sveučilišta u Zagrebu

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
“FRIGO” S.A. Barcelona, Španjolska 1989.
“FRIGO” S.A. Barcelona, Španjolska Villa Franca 1990.
“SUMARROCA” S.A. Villa Franca, Španjolska 1991.
„Hielscher“ edukacijsko usavršavanje Teltow, Berlin, Njemačka 2002.
„Armfield“ edukacijsko usavršavanje Ringwood, Velika Britanija 2002.
„Armfield“ edukacijsko usavršavanje Ringwood, Velika Britanija 2003.

 

 Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 30

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 34

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 45

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 57

 Priznanja, nagrade, odličja

  1. Rektorova nagrada
  2. Državne nagrade za znanost za 2012. Godinu
  3. Nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske „Rikard Podhorsky“za 2015
  4. Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata.

Ostalo

Usavršavao se u Španjolskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Sloveniji.

Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim i španjolskim

{* *}