Priprema uzoraka za kemijske i biokemijske analize

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Mljevenje uzoraka primjenom novih tehnologija i uređaja, homogeniziranje uzoraka primjenom novih postupaka i uređaja (primjena ultrazvučne tehnologije visokog intenziteta),određivanje stupnja homogenizacije mikroskopiranjem, određivanje veličine čestica granulometrijskom analizom (klasičnom metodom, primjenom naprednih laserkih tehnika i ultrazvučne tehnologije visokog intenziteta), određivanje teksture i karakteristika praškastih materijala korištenjem novih postupaka

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 7,5
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 7,5
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [7] 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. D. McGlinchey: Characterisation of Bulk Solids, Wetherby, England, 2005
2. A.Ibarz, G.V.Barbosa-Canovas, Unit Operation in Food Engineering, CRC Press, Boca Ration, 2002.
3. D. Kilcast: Texture in food, Vol. 2, Solid foods, Cambridge, England, 2004
4. B.M.McKenna: Texture in food, Vol.1, Semi-solids foods, Cambridge, England, 2003
5. G.C.Lowrison:Crushing and grinding, London, 1974.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. L.Svarovsky:Solid-liquid separation,Londob, 1977
2. Heinz P. Bloch: Process Plant Machinery, Butterworth, USA, 1989.
3. T.Lovrić: Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva,Zagreb, 2003.
4. M.Hraste, Mehaničkeoperacije, Fakultetkemijskoginženjerstvaitehnologije, SveučilišteuZagrebu, 1990.
{* *}