Laboratorij za tehničku termodinamiku

Pročelnik

prof.dr.sc. Mladen Brnčić

Telefon: + 385 1 4605 223
Telefaks: + 385 1 4605 200
Email: mbrncic@pbf.hr

Laboratorij za termodinamiku postaje samostalna ustrojbena jedinica 2002. godine, a pročelnik je bio prof. dr. sc. Damir Ježek. 

Od 2011.g. pročelnik je Prof. dr. sc. Mladen Brnčić. Do 2002. godine su ugovornu nastavu iz kolegija “Termodinamika I i II”, održavali vanjski suradnici s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, i to od akademske godine 1956./1957. do 1961./1962. prof. dr. sc. Veljko Brlek, a od 1962./1963. do 1965./1966. prof. dr. sc. Ivan Turk.

Od akademske godine 1966./1967. nastava iz predmeta “Termodinamika i termotehnika” zajednička je za Biotehnološki i kemijsko-tehnološki odjel u Zavodu za termodinamiku i strojarstvo. Nastavu je, uz suradnike, održavao prof. dr. sc. Ivo Kolin.

Nakon izdvajanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 1979. u samostalnu organizaciju, na kolegiju “Termodinamika i termotehnika” u Laboratoriju za tehnološke operacije predaje dr. sc. Dubravka Krišković, docent, za studente VI i VII stupnja. Godine 1983. objavljene su interne skripte za vježbe iz kolegija “Termodinamika i termotehnika”, a 1984. i skripta iz predavanja. Od 1998. nastavu održava prof. dr. sc. Emil Hnatko i dr. sc. Dražen Horvat.

U Laboratoriju, osim dijela istraživanja vezanih uz toplinske procese, provode se i istraživanja vezana uz primjenu novih netoplinskih tehnologija u obradi hrane, posebice ultrazvučne tehnologije (sušenje, ekstrakcija, homogenizacija, obrada biootpada i sporednih proizvoda iz prehrambene industrije).

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mladen Brnčić dr.sc. redoviti profesor
Filip Dujmić dr.sc. izvanredni profesor

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Osnove termodinamike 239342 -
Tehnološki postupci obrade prehrambenog otpada i sporednih proizvoda 252761 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu 253083; 66830 5

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ultrazvuk u biotehnologiji i prehrambenoj tehnologiji 165599 3
{* *}