Kabinet za matematiku

Pročelnik

prof.dr.sc. Ivan Perić

Telefon: + 385 1 4605 020
Email: ivan.peric@pbf.unizg.hr
Matematika

Kabinet je osnovan u jesen 1957. godine. Niz godina djelovao je izvan postojećih zavoda i katedri. Od 1972. je u sastavu Zavoda za matematiku Tehnološkog fakulteta, a sada Zavoda za procesno inžnjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Ivan Perić dr.sc. redoviti profesor
Ana Vukelić dr.sc. redoviti profesor
Julije Jakšetić dr.sc. izvanredni profesor
Marjan Praljak dr.sc. docent
Goran Dražić mag. asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Matematika 32167 6
Matematika 1 24080; 24112 5
Matematika 2 24094; 24119 5
Numeričke metode i programiranje 32418 5
Osnove informatike 24091; 24116; 37961 2
Statistika (studij: Biotehnologija) 32428 5
Statistika (studij: Nutricionizam) 32168 5
Statistika (studij: Prehrambena tehnologija) 32407 5

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Primijenjena analiza podataka 66790 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Matematičke metode u bioprocesnom inženjerstvu 3