Osnove informatike

ECTS bodovi:
2

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
24091; 24116; 37961; 239331; 239470; 240347

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Osnovni aspekti računarstva (operacijski sustavi, obrada teksta, tablične kalkulacije (Spreadsheet), prezentacije, Internet). Formiranje i razvoj algoritama i programa (dijagram toka). Osnovni tipovi podataka i operacija (logičke operacije, formiranje petlji). Višedimenzionalni tipovi podataka (polja). Računalne operacije s listama i matricama. Programski jezici i njihove karakteristike. Programiranje pomoću nekih programskih paketa.

ISHODI UČENJA

 • imenovati i primijeniti osnovne naredbe operacijskog sustava
 • razlikovati i uspješno koristiti osnovne usluge Interneta
 • oblikovati dokumente korištenjem standardnih programa za obradu teksta, izradu prezentacija i rad s proračunskim tablicama
 • razlikovati i primijeniti matematičke formule i funkcije
 • objasniti i kreirati grafički prikaz podataka
 • navesti i primijenjivati jezike za zapisivanje algoritama (dijagram toka i pseudoprogram)
 • realizirati algoritme korištenjem programskih jezika

Nastava

Način provjere znanja:

 • Praktični rad na računalu tijekom prve polovice semestra
 • Praktični rad na računalu tijekom druge polovice semestra

Studenti koji nisu pristupili ili nisu uspjeli položiti jedan od praktičnih ispita iz prvog pokušaja, imaju pravo na dva popravka u sklopu ispitnog roka.

Sustav bodovanja (postotci se izračunavaju od ukupnih mogućih bodova):

 • [50% - 60%>  dovoljan (2)
 • [60% - 75%>  dobar (3)
 • [75% - 90%>  vrlo dobar (4)
 • [90% - 100%]  izvrstan (5)

Obveze studenta:

Nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je pozitivna ocjena iz oba praktična ispita.

Prisustvovati nastavi (maksimalni broj izostanaka je jedno predavanje i jedne vježbe)

Nastavni materijali [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1502  Predavanja i vježbe 1,73 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 578  Raspored za vježbe - 2020./2021. 88,79 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

   

Obvezna literatura

 1. Skripta pripremljena za predmet
{* *}