Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju (Laboratorij za MRA)

Pročelnik

doc.dr.sc. Ana Jurinjak Tušek

Telefon: +385 1 4605 294
Email: ana.tusek.jurinjak@pbf.unizg.hr
Lab za mjerenje, regul. i auto

Laboratorij za mjerenja, regulaciju i automatizaciju osnovan je 1957 i djeluje u Zavodu za procesno inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jasenka Gajdoš Kljusurić dr.sc. redoviti profesor
Davor Valinger dr.sc. izvanredni profesor
Tamara Jurina dr.sc. docent
Ana Jurinjak Tušek dr.sc. docent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji 39769 3
Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu 32441 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Modeliranje procesa 31605 -
Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu 53291 3
Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani 66826 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane 165645 3
{* *}