Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju (Laboratorij za MRA)

Lab za mjerenje, regul. i auto

Laboratorij za mjerenja, regulaciju i automatizaciju osnovan je 1957 i djeluje u Zavodu za procesno inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Djelatnici laboratorija sudjeluju u nastavi koja uključuje (i) mjerenja, regulaciju i automatizaciju & (ii) primijenjeno modeliranje i optimizaciju; u područjima kao što su znanosti o hrani, biotehnologiji, prehrambenom inženjerstvu i kružnoj bioekonomiji. Odjel provodi istraživačke aktivnosti u brojnim znanstvenim i tehnološkim projektima. Djelatnici Laboratorija aktivni su članovi nacionalnih i međunarodnih projekata (COST, TEMPUS, ERASMUS, Strukturni fondovi EU i Bilateralni projekti) s ciljem povezivanja sa znanstvenim timovima u europskom istraživačkom prostoru ali i s ciljem prijenosa znanja u realan sektor. Na predavanjima i vježbama uvodimo i principe cirkularne (cirkularne) ekonomije kroz promjene u upravljanju resursima na učinkovit i pametan način te primjenom održivih mjernih uređaja te digitalnih alata (kao npr. u optimizaciji).

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jasenka Gajdoš Kljusurić dr.sc. redoviti profesor
Ana Jurinjak Tušek dr.sc. izvanredni profesor
Davor Valinger dr.sc. izvanredni profesor
Tamara Jurina dr.sc. docent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji 39769 3
Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu 32441 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Modeliranje procesa 31605 -
Modeliranje u prehrambenoj industriji 239545 3
Modeliranje u prehrambenoj tehnologiji 239545 3
Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu 53291 3
Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani 239456; 66826 3
Računalni alati za modeliranje prehrane ljudi 253099 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane 165645 3
{* *}