Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66826

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predmet je podijeljen u 4 metodske cjeline:

 1. Značajke mjerenja i mjerni sustav u znanosti o prehrani
 2. Impedancija kao mjerna metoda određivanja sastava tijela i mjerenje protoka
 3. Temperatura, akustika, vlažnost te zračenje i gibanje molekula hrane  kao važnih čimbenika u prehrani
 4. Seminarska izlaganja

ISHODI UČENJA

 • razumjeti modele i njihovu primjenu u nutricionizmu te razlikovati podatke od informacija važnih u nutricionizmu
 • kritički prosuditi baze podataka o kemijskom sastavu hrane te izdvojiti što u većini slučajeva utječe na nutritivnu vrijednost namirnica
 • koristiti različite baze podataka o kemijskom sastavu namirnica za računanje energetskog i nutritivnog sadržaj obroka, jela/jelovnika
 • rješavati složene problem planiranja prehrane primjenom baza podataka o kemijskom sastavu namirnica
 • kritički ocijeniti nutritivne preporuke prema njihovim distribucijskim modelima te izdvojiti sličnosti i različitosti kod planiranja prehrane
 • nutritivne ponude prilagoditi različitim korisnicima primjenom računalnih programa (primjenom preporuka za različit spol, dob, tjelesnu aktivnost i sl.)
 • definirati osnovnu strukturu svakog planiranja prehrane kroz strukturu LINDO programa (cilj povezan sa nutritivnim ograničenjima)
 • istaknuti razlike u planiranju nutritivne ponude i/ili planiranju optimalnih uvjeta za novi proizvod
 • interpretirati jezične varijable te zašto se primjenjuju u nutricionizmu
 • rješavati postavljene zadatke koji primjenjuju neizrazitost u nutricionizmu uz analizu i usporedbu sa izrazitim vrijednostima (kao što su npr, preporuke)

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje modula

 Pišu se 1 ispit, u trajanju od 60 minuta, a maksimalan broj bodova je 45. Test objedinjuje cjeline izložene na predavanjima, seminarima i vježbama

 Studenti izrađuju seminarski rad na zadanu temu mjerenja i/ili mjerne metode u nutricionizmu ili prehrambenoj tehnologiji. Seminarski rad se usmeno izlaže kako bi se prikazala primjena znanja iz modula, s ciljem usvajanja stručne terminologije, povezivanje u cjelinu te sažimanja bitnih činjenica i samostalnih zaključaka vezanih uz temu seminara.

 Maksimalan broj bodova iz seminara je 40.

 Prema testu se ocijenjuje stupanj vladanja tematikom, a prema seminarskom izlaganju - stupanj primijenjenih znanja

 Ukupna ocjena je zbroj bodova sa testa te seminarskog rada. Konačna ocjena se ostvaruje prema ukupnom broju bodova:

 • 48 – 59 → dovoljan (2)
 • 60 – 71 → dobar (3)
 • 72 – 83 → vrlo dobar (4)
 •  > 84 → izvrstan (5)

Ukoliko student/ica nije zadovoljan konačnom ocjenom - može odgovarati usmeno.

Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

 Odrađene sve vježbe i seminar. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta. Studenti s više od dozvoljenog broja nedolazaka ne mogu ostvariti pravo na potpis.

_____________________________________________________________________________________

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 

r. br. Naziv
1. Nielsen S. Suzanne (2003) Food Analysis Laboratory Manual (Food Science Texts Series), Springer.
2.  Sherrington, K. B., Gaman, P. M. (1998) Science of Food, 4th Edition
 Butterworth/Heine- mann, Oxford, UK.
 
3. Bower, John (2009) Statistical Methods for Food Science: Introductory procedures for the food practitioner by John Wiley and Sons
4. Engle,Patrice L., Menon, Purnima, Haddad, Lawrence (1997) Care and Nutrition: Concepts and Measurement (Occasional Papers (International Food Policy Research Institute, Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
5.  Ireton-Jones, Carol S., Gottschlich, Michele M. Bell, Stacey J. (1998) Practice-Oriented Nutrition Research: An Outcomes Measurement Approach
 Jones & Bartlett Publishers