Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239456; 66826

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Predmet je podijeljen u 4 metodske cjeline:

 1. Značajke mjerenja i mjerni sustav u znanosti o prehrani
 2. Impedancija kao mjerna metoda određivanja sastava tijela i mjerenje protoka
 3. Temperatura, akustika, vlažnost te zračenje i gibanje molekula hrane  kao važnih čimbenika u prehrani
 4. Seminarska izlaganja

ISHODI UČENJA

 • Prikupljati i pohranjivati podatke, sa razumijevanjem mjernih podataka, mjernih jedinica kao i potencijalnih pogrešaka mjerenja, mjeritelja i/ili mjerne metode.
 • Proširiti i produbiti znanja o osnovnim principima mjernih metoda u znanosti o prehrani što će im omogućiti bolju interpretaciju i analizu mjernih podataka
 • Kritički procijeniti primjenjivost određenih mjernih postupaka i obrade mjernih podataka u struci
 • Analizirati odnose mjerenih veličina koristeći određene računalne vještine.
 • Samostalno, praktično primijeniti različite računalne programe (kao npr. Excel i Statistica) u obradi i analizi mjerenih podataka

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje modula

 Pišu se 1 ispit, u trajanju od 60 minuta, a maksimalan broj bodova je 45. Test objedinjuje cjeline izložene na predavanjima, seminarima i vježbama

 Studenti izrađuju seminarski rad na zadanu temu mjerenja i/ili mjerne metode u nutricionizmu ili prehrambenoj tehnologiji. Seminarski rad se usmeno izlaže kako bi se prikazala primjena znanja iz modula, s ciljem usvajanja stručne terminologije, povezivanje u cjelinu te sažimanja bitnih činjenica i samostalnih zaključaka vezanih uz temu seminara.

 Maksimalan broj bodova iz seminara je 40.

 Prema testu se ocijenjuje stupanj vladanja tematikom, a prema seminarskom izlaganju - stupanj primijenjenih znanja

 Ukupna ocjena je zbroj bodova sa testa te seminarskog rada. Konačna ocjena se ostvaruje prema ukupnom broju bodova:

 • 48 – 59 → dovoljan (2)
 • 60 – 71 → dobar (3)
 • 72 – 83 → vrlo dobar (4)
 •  > 84 → izvrstan (5)

Ukoliko student/ica nije zadovoljan konačnom ocjenom - može odgovarati usmeno.

Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

 Odrađene sve vježbe i seminar. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta. Studenti s više od dozvoljenog broja nedolazaka ne mogu ostvariti pravo na potpis.

_____________________________________________________________________________________

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 

r. br. Naziv
1. Nielsen S. Suzanne (2003) Food Analysis Laboratory Manual (Food Science Texts Series), Springer.
2.  Sherrington, K. B., Gaman, P. M. (1998) Science of Food, 4th Edition
 Butterworth/Heine- mann, Oxford, UK.
 
3. Bower, John (2009) Statistical Methods for Food Science: Introductory procedures for the food practitioner by John Wiley and Sons
4. Engle,Patrice L., Menon, Purnima, Haddad, Lawrence (1997) Care and Nutrition: Concepts and Measurement (Occasional Papers (International Food Policy Research Institute, Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
5.  Ireton-Jones, Carol S., Gottschlich, Michele M. Bell, Stacey J. (1998) Practice-Oriented Nutrition Research: An Outcomes Measurement Approach
 Jones & Bartlett Publishers
 

 
 
 
 

{* *}