Laboratorij za tehnološke operacije

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Sven Karlović

Telefon: + 385 1 4605 221
Telefaks: + 385 1 4605 200
Email: skarlovi@pbf.hr
Lab. za tehnoloske  operacije

Laboratorij je osnovan 1956. kao Zavod za opće operacije prehrambene industrije s osnovama projektiranja. Teorijsku nastavu održavao je od školske godine 1956./1957. prof. dr. sc. Veljko Brlek ( Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu ), a od 1957./1958. Ivan Lovreček ( Kemijsko – tehnološki odsjek Tehnološkog fakulteta, Zagreb ). Od školske godine 1959./1960. do 1975./1976. teorijsku i praktičnu nastavu iz kolegija „Tehnološke operacije“ održava nastavnik Svetozar Stanišić, viši predavač ( od 1960. do 1976. i predstojnik Laboratorija za tehnološke operacije ). Od 1976. nastavnik je prof. dr. sc. Egon Bauman. Od 1982. pored prof. dr. sc. E. Baumana nastavnik je i prof. dr. sc. Branko Tripalo. Od 2001. u izvođenju nastave sudjeluje i prof. dr. sc. Damir Ježek.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Damir Ježek dr.sc. redoviti profesor
Tomislav Bosiljkov dr.sc. izvanredni profesor
Sven Karlović dr.sc. izvanredni profesor
Marko Škegro dr.sc. viši asistent
Mirna Tadić mag. ing. asistent
Goran Bosanac ing. viši tehnički suradnik
Darjan Pipić tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fenomeni prijelaza 252723; 252772; 32410; 32442 5
Jedinične operacije 252765(PT); 252779(BT); 32414; 32424 5

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Vođenje procesa u prehrambenoj industriji 239544; 53736 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Energija u biotehnologiji 3
Energija u biotehnologiji i proizvodnji hrane 165600 3
Nova dostignuća u mehaničkom inženjerstvu 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Priprema uzoraka za kemijske i biokemijske analize 2
{* *}