Nova dostignuća u mehaničkom inženjerstvu

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Dobivaju se potrebna znanja za rukovanje, proračun i odabir posebnih uređaja i jediničnih operacija za nove tehnološko - procesne spoznaje i njihovu primjenu u mehaničkom inženjerstvu.

1.Primjena novih tehnika za karakterizaciju grubo disperznih sustava uz određivanje stanja izmješanosti i disperznosti 2. Nova dostignuća u procesima odvajanja, teu načinu određivanja djelotvornosti tih procesa3. Nova dostignuća u procesima kontaktiranja uz definiranje njihovih općih značajki 4. Primjena ultrazvuka i nerazarajućih metoda u mehaničkom inženjerstvu 5. Primjena laserskih tehnika u mehaničkom inženjerstvu 6. Mehanička svojstva krutina i nasipina (definiranje linerane i nelinearne elastičnosti)

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari 5
vježbe 5

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. P. Fellows: Food processing technology, 2th Ed., Cambridge, England, 2000.
2. A.Ibarz, G.V.Barbosa-Canovas, Unit Operation in Food Engineering, CRC Press, Boca Ration, 2002.
3. J. Welti-Chanes, J. F. Velez-Ruiz, G.V. Barbosa-Canovas: Transport Phenomena in Food Processing, New York, 2000.
4. J.M.Coulson, J.F.Richardson, J.R.Backhurst, J.H.Harker: Chemical Engineering, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford,1978.
5. G.C.Lowrison:Crushing and grinding, London, 1974.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. L.Svarovsky:Solid-liquid separation,Londob, 1977
2. Heinz P. Bloch: Process Plant Machinery, Butterworth, USA, 1989.
3. T.Lovrić: Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva,Zagreb, 2003.
4. M.Hraste, Mehaničke operacije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 1990.
{* *}