Jedinične operacije

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
252765(PT); 252779(BT); 32414; 32424

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Princip rada, vrste i namjena pumpi.
 2. Osnove o principu rada, podjeli, elementima i namjeni ventilatora. Parametri nužne za izbor i kontrolu ventilatora.
 3. Sedimentacija, koagulacija i flokulacija. Određuju se bitni parametri za navedene operacije, te primjena i vrste uređaja. Upoznavanje sa bilancama mase.
 4. Definira se filtracija i osnovni parametri filtracijskog postupka. Definiraju se kemijski i biološki procesi koji se odvijaju na samim filtrima. Ući se podjela uređaja, princip rada i ostalim parametrima. Ultrazvučna filtracija.
 5. Definira se operacija, sile i procesi koji se odvijaju tijekom centrifugiranja. Podjela i vrste centrifuga, te se opisuje princip rada.
 6. Definira se tehnološka operacija sijanja, kao i svi parametri. Obrađuje se granulometrijska analiza. Navode se principi separacije, te podjela i opis uređaja za sijanje. Opis, vrste i funkcija sita. Lasersko određivanje veličine čestica i njihova analiza.
 7. Vrste mljevenja, vrste strojeva za mljevenje, parametri nužni za provođenje operacije mljevenja.
 8. Princip čišćenja plinova, načini čišćenja, podjela uređaja za čišćenje. Definiranje parametara uređaja i parametara nužnih za proračune. Obrađuje se princip rada ciklona i uređaja za električno čišćenje zraka.
 9. Definiraju se operacija i parametri miješanja, te primjena u prehrambenoj i drugim industrijama. Definiraju se parametri miješalica. Miješanje materijala različitih faza, princip rada i vrste miješalica.
 10. Obrađuje se operacija mjesenja, kao i svi parametri povezani sa samim procesom i uređajima. Student stječe znanja o pojedinim elementima mjesilica.
 11. Upoznavanje sa operacijom, primjenom, principom rada uređaja za uparavanje i parametrima koji opisuju tehnološku operaciju uparavanja. Vrši se podjela uparavanja, te se proračunavaju bilance mase i energije za operaciju.
 12. Sušenje, osnovni parametri koji definiraju sušenje, princip rada sušenja, te vrste i elementi sušara. Nove tehnologije koje se uvađaju u proces sušenja, poput ultrazvuka.
 13. Obrada namirnica visokim tlakovima, upućivanje u princip rada, vrste uređaja, djelovanje na prehrambene materijale i osnovni parametri prilikom obrade visokim tlakom.
 14. Osnovni princip rada ultrazvuka visokog i niskog intenziteta, primjena u prehrambenoj i drugim industrijama. Osnovni pojmovi u akustici.
 15. Osnove destilacije, vrste uređaja, primjena u prehrambenoj industriji. Osnovni parametri destilacije. Rektifikacija.

ISHODI UČENJA

 • objasniti osnovne principe rada te kriterije za odabir uređaja u prehrambenoj i bioprocesnoj industriji
 • ispravno raditi s uređajima za sijanje, centrifugiranje, mljevenje, miješanje, mjesenje, sušenje, filtraciju i dr.
 • optimirati, prilagoditi ili unaprijediti tehnološku operaciju za specifičnu namjenu
 • odabrati procesne parametre za rad uređaja te izvršiti proračun za odabir uređaja
 • razviti tehnološki proces za bilo koju granu prehrambene industrije

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Osnove inženjerstva
 • Fizika
 • Matematika 1
 • Matematika 2
 • Fenomeni prijelaza

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 30
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 831  Obavijest_Predavanje 24,00 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [26]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorijske vježbe [2] 02.09.2022. 17:05
Repozitorij  Raspored za usmeni [1] 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 45088  Pumpe 1,32 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 13997  Sedimentacija 1,25 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 9613  Ventilatori 272,71 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 34691  Filtracija 272,89 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 13747  Centrifugiranje 1,37 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 5542  Čišćenje plinova 1,05 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 10564  Mljevenje 343,53 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 8292  Sijanje 199,94 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 13575  Miješanje i Mjesenje 458,58 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 9962  Adsorpcija 192,50 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 38107  Ekstrakcija 196,94 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 43167  Sušenje 561,14 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 9309  Uparavanje 155,69 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 23121  Kristalizacija 304,32 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 13988  Predavanje - Mijesanje 1,35 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 4013  Visoki tlak 2,77 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 4939  Destilacija 518,83 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 27920  Filtracija 2010 964,70 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 3457  Ultrazvuk 1 2,20 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 5266  Destilacija 1 4,69 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 3891  Pumpe_2013 1,51 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 2632  Ventilatori_2013 182,71 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 1426  Ciscenje plinova - 2013 471,66 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 4389  Susenje 2013 905,18 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. J.M.Coulson, J.F.Richardson, J.R.Backhurst, J.H.Harker: Chemical Engineering, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford,1978.
2. A.Ibarz, G.V.Barbosa-Canovas, Unit Operation in Food Engineering, CRC Press, Boca Ration, 2002.
3. M.Hraste, Mehaničke operacije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 1990.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Tehnička enciklopedija, svesak 1-13, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1963-1997.
2. Heinz P. Bloch: Process Plant Machinery, Butterworth, USA, 1989.
{* *}