Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39769

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Osnovni pojmovi mjernih sustava za računalno vođenje procesa. Međusklopovi za povezivanje računala s mjernom instrumetacijom. Analiza mjernih pogrešaka i umjeravanje instrumenata. Mjerni sustavi za fizikalne veličine u prehrambenoj industriji (masa, razina, protok, tlak, temperatura, vlažnost, aktivitet vode). Procesni mjerni analizatori u prehrambenoj industriji(NIR, UV i VIS). Primjena lasera za mjerenje fizikalnih značajki prehrambenih materijala. Biosenzori za nadzor i upravljanje prehrambenih procesa. Analiza mjernih signala i nadzor procesa kemometrijskim algoritmima. Analiza dinamike procesa primjenom prijenosnih funkcija. Regulacijski krugovi i adaptacija regulatora. Stabilnost upravljanja procesa. Primjena algoritama umjetne inteligencije za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa (neuronske mreže, neizrazita logika, genetski algoritam). Osnove optimalnog upravljanja procesa prehrambene industrije.

ISHODI UČENJA

 • procijeniti postupak kalibracije, važnosti klase točnosti i mjernog opsega mjernih instrumenata
 • preispitati različite statističke pokazatelje u analizi laboratorijskih rezultata
 • opisati različite mjerne metode koje se koriste u prehrambenoj industriji
 • valorizirati različite mjerne metode koje se koriste u prehrambenoj industriji
 • ocijeniti osnovne pojmove o upravljanju tehničkim sustavima i strukturnim oblicima upravljanja (programno, u povratnoj vezi i unaprijednoj vezi)
 • vrednovati simulaciju dinamike sustava u proizvodnom procesu u prehrambenoj industriji
 • razlikovati linearne sustave primjenom prijenosnih funkcija osnovnih tehnoloških operacija u prehrambenoj industriji

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Fenomeni prijelaza
 • Jedinične operacije
 • Statistika

Nastava

Vrsta nastave

Predavanja: 25 sati

Vježbe: 20 sati

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 1. Bhuyan, M. (2007) Measurement and Control in Food Processing. CRC, Taylor & Francis Group.
 2. Kurtanjek, Ž., Gajdoš Kljusurić, J. (2014) Mathematical and Statistical Methods in Food Science and Technology (ur. Granato, D. i Ares, G.) John Wiley and Sons, Oxford, UK.
 3. Chau, P.C. (2002) Process Control: A First Course with MATLAB, Cambridge University Press, United Kingdom.
 4. Prljača, N., Šehić, Z. (2008) Automatsko upravljanje: analiza i dizajn. Mikroštampa, Tuzla.
{* *}