Mia Ivanov, mag. ing.

Kontakt podaci

Email: mivanov@pbf.hr
Telefon: +385 1 4605 035
Telefax: +385 1 4605 072

Lokacija: 3. kat, soba 135.

Predmeti

Životopis

Školovanje

  Ustanova Tema
diplomirala PBF, Sveučilište u Zagrebu Osnovni parametri kvalitete i sastav masnih kiselina uljane repice - Završni rad
diplomirala PBF, Sveučilište u Zagrebu Primjena eutektičkih otapala i novih tehnologija u izolaciji lignana i fenolnih kiselina iz pogače lana - Diplomski rad