prof.dr.sc. Tibela Landeka Dragičević

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 285
Telefon: + 385 1 4605 033
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: tdragic@pbf.hr

Lokacija: 3. kat (soba 125), podrum (Laboratorij)

Predmeti

Nositelj

Životopis

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

 

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku Ispitivanje korozije aluminija u nekim osvježavajućim bezalkoholnim pićima metodom polarizacijskog otpora 1990
magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Oksidacija i nitrifikacija tiocijanata u otpadnoj vodi kokosara djelovanjem mješovitih bakterijskih kultura 1993
doktorirao -la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odabir mikroorganizama za uklanjanje dušika iz gradske otpadne vode istovremenim procesom nitrifikacije i denitrifikacije 1995

 

 

Zaposlenje
zvanje ustanova godina
mlađi asistent Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 1991
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1999
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2002
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012

 

 

Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Tvornica šećera Virovitica Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada i inustrije Virovitice i tvornice šećera Virovitica 1993
«Nova Hut», Ostrava, Češka Uređaj za obradu otpadnih voda koksare «Nova Hut» 1996

 

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 11

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 6

Knjige i udžbenici: 1

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 15