Tehnologija alkohola i kvasca

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39784; 53705

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Principi aerobnog i anaerobnog bioprocesa.u proizvodnji etanola i pekarskog kvasca
 • Proizvodnja etanola na melasnoj podlozi
 • Proizvodnja etanola na ostalim podlogama
 • Proizvodnja pekarskog kvasca
 • Proizvodnja prehrambenog i krmnog kvasca

ISHODI UČENJA

 • razumjeti principe proizvodnje alkohola i pekarskog kvasca
 • razlikovati principe aerobnog i anaerobnog uzgoja kvaščeve biomase i proizvodnje metabolita koji vladaju u proizvodnji alkohola i pekarskg kvasca
 • opisati tehnološke procese proizvodnje i objasniti specifičnosti vezane za proizvod, sirovine i uvjete u pojedinim tehnologijama
 • nacrtati osnovne sheme pojedinih procesa i dijelova procesa (priprema sirovine, glavno vrenje, izdvajanje proizvoda i sl.)
 • izračunati količinu sirovina za pojedinu proizvodnju i učiniti osnovnu materijalnu analizu provedenog procesa proizvodnje
 • procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih tehnoloških rješenja
 • provesti pojedine procese laboratorijskom mjerilu, izmjeriti njihove osnovne parametre, te analizirati njihove uspješnosti
 • prepoznati dijelove procesa i osnovnu opremu u industrijskom mjerilu

PREDUVJETI ZA UPIS (PREDDIPLOMSKI STUDIJ):

 • Biotehnologija 2
 • Biokemija 1
 • Biokemija 2
 • Mikrobiologija
 • Fenomeni prijelaza
 • Jedinične operacije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe 3
L Laboratorijske vježbe 9
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 12
T Terenske vježbe 6

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura

red. broj Naziv
1. Slobodan Grba: Kvasci u Biotehnologiji, (Plejada d.o.o., Zagreb, 2010.g.)
2. Vladimir Marić: Biotehnologija i sirovine, (Stručna i poslovna knjiga d.o.o, Zagreb, 2000. g.)