Kemija i tehnologija vina

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39815; 39815;253081

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Grožđe kao sirovina  za proizvodnju vina. Berba i prerada grožđa. Kvasci u tehnologiji vina. Alkoholna fermentacija. Tehnologija proizvodnje bijelih, crnih i ružičastih vina. Stabilizacija vina. Jabučno mliječna fermentacija. Postupci dozrijevanja. Starenje vina.  Filtracija vina i punjenje u boce. Kemijski sastav vina. Arome vina. Uloga i značaj fenolnih spojeva u vinu. Senzorska analiza vina. Suvremene metode analize vina. Vinski podrum. Principi proizvodnje specijalnih vina. Tehnologija proizvodnje voćnih vina.Osnove zakonodavstva u vinarstvu.

ISHODI UČENJA

 • prepoznati, primjeniti, izabrati, identificirati određene postupke prerade grožđa i proizvodnje vina
 • znati izabrati odgovarajuće postupke njege i čuvanja vina
 • poznavati kemijski sastav vina i promjene koje se odvijaju tijekom pojedinih faza proizvodnje, njege i čuvanja vina
 • identificirati uzroke mana i nedostataka vina i znati postupke njihove prevencije
 • procijeniti stupanj kvalitete vina
 • objasniti specifičnosti proizvodnje pjenušavih i specijalnih vina
 • izabrati uvjete i postupke u proizvodnji voćnih vina
 • izraditi projekt vinskog podruma

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 50
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 60
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1631  Kemija i tehnologija vina 7,90 MB 02.09.2022. 17:05

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura:

1. Predavanja u PDF formatu

Preporučena literatur:

 1. Jackson, S.R. (2008) Wine science, Principles and application, 2.izd., Elsevier Inc. London.
 2. Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. (2006) Handbook of enology Volume 1, The microbiology of wine and vinifications 2. izd., John Wiley & Sons, Chichester.
 3. Riberau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D. (2006) Handbook of Enology (Volume 2) The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments, John Wiley & Sons, Chicester.
 4. Hornsey, I. (2007) The chemistry and biology of winemaking. The royal society of chemistry,Cambrige.
 5. Ough, C., S., Amerine, M. A. (1988) Methods for Analysis of Musts and Wines, John Wiley & Sons, New York.
 6. Moreno-Arribas, M.V., Polo, M.C. (2009) Wine chemistry and biochemistry, Springer, NewYork.
 7. Zoecklein, B. W., Fugelsang, K. C., Gump, B. H., Nury, F. S. (1995) Wine analysis and production, Chapman & Hall, New York.
 8. Fugelsang K.C., Edwards, C.G. (2007) Wine microbiology, practical applications and procedures, 2 izd. Springer, New York.
 9. Radovanović, V. (1986) Tehnologija vina, IRO Građevinska knjiga, Beograd.
 10. Muštović, S. (1985) Vinarstvo s enohemijom i mikrobiologijom, Privredni pregled, Beograd.
{* *}