Senzorika i analitika vina

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53748; 53294

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Fiziologija osjetila okusa, njuha, vida i sluha.
 • Senzorska procjena vina.
 • Osnovne karakteristike vina: miris, okus i boja vina, otkrivanje, razumijevanje i prepoznavanje.
 • Terminologija opisa senzorskih svojstava vina.
 • Manjkavosti, nedostaci i bolesti vina.
 • Organiziranje kušanja (laboratorij, čaše, temperatura i volumen uzorka…).
 • Senzorski testovi (hedonistički, deskriptivni, triangl test).
 • Upoznavanje s metodama bodovnog ocjenjivanja vina.
 • Fizikalno-kemijske, spektrofotometrijske i instrumentalne analize mošta i vina.

ISHODI UČENJA

 • interpretirati osnovna osjetila (okus, miris i vid),
 • primjeniti stručnu terminologiju kod opisivanja vina,
 • samostalno opisati senzorske karakteristike vina (mirisne komponente, komponente koje formiraju okus vina, skladnost između pojedinih sastojaka vina),
 • vrednovati kakvoću proizvoda, razlikovati vinske u odnosu na defektne mirise i okuse vina,
 • koristiti metode bodovnog ocjenjivanja vina,
 • odrediti fizikalno-kemijskim i instrumentalnim metodama pojedine komponente vina.

Nastava

Satnica:
predavanja: 20 sati
laboratorijske vježbe: 15 sati

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1274  Skripta_Senzorika i analitika vina 6,49 MB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [8]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 1848  Nova datoteka 1.022,26 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 1064  Nova datoteka 1,79 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 974  Nova datoteka 274,36 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 970  Nova datoteka 610,65 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 976  Nova datoteka 1,68 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 1128  Nova datoteka 16,31 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 714  Nova datoteka 594,03 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 817  Vježbe_skripta 761,45 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

 1. Jackson, R. (2002) Wine Tasting: A Profesional Handbook, Academic Press.
 2. Robinson, J. (2001) How to Taste: A Guide to Enjoying Wine, Simon & Schuster.
 3. Grainger, K. (2009) Wine Quality: Tasting and Selection, Wiley-Blackwell.
{* *}