prof.dr.sc. Helga Medić

Helga Medić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 126
Email: hmedic@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe, 3. kat, soba 131

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 11 do 12 sati.

Životopis

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Listeria monocytogenes u vakuum pakiranim hrenovkama 1995.
 magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Bioelektrička impedancija za određivanje osobitosti ohlađenog goveđeg mesa 2001.
 doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Interakcija fizikalno-kemijskih i bioelektričkih svojstava u ocjeni kvalitete mesa peradi 2006.

 
 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
Mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1996.
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001.
Viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2006.
Docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagreb 2007.
Izvanredna profesorica Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagreb 2010.
Redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagreb 2015.

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina

Gent University

E.N.I.T.I.A.A.

Gent University

C.E.T.A.A.

Gent University

Gent, Belgija

Nantes,Francuska

Gent, Belgija

Rennes, Francuska

Gent, Belgija

2004.

2004.

2005.

2006.

2007.

 
 Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC:19 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 21 Radovi u zborniku radova s međunarodnom recenzijom: 7 Elaborati i studije: 16 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 45

{* *}