Engleski jezik u struci 2

ECTS bodovi:
1

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
87087; 87088; 87089

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Pisanje sažetaka stručnih i znanstvenih članaka iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma  
 • Čitanje kompleksnijih stručnih tekstova iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na izvornom engleskom jeziku.
 • Analiza stručnog teksta iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na engleskom jeziku.
 • Prevođenje kompleksnijeg stručnog teksta iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma s engleskog na hrvatski jezik – u grupama ili individualno
 • Prevođenje kompleksnijeg stručnog teksta iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma s hrvatskog na engleski jezik – u grupama ili individualno
 • Najčešće gramatičke pogreške u  prevođenju stručnog teksta – predavanje i primjeri predavanje i vježbe
 • Provjera i utvrđivanje gramatike na stručnom tekstu iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma.
 • Prikazivanje stručnih ili  dokumentarnih  filmova iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na izvornom engleskom jeziku
 • Razumijevanje, uz eksplikaciju stručnog vokabulara,  filma iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma
 • Prepričavanje  filma iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na engleskom jeziku pomoću natuknica
 • Diskusija o filmu iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma po grupama.
 • Pisanje  sažetka filma iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma
 • Ponavljanje gradiva.

ISHODI UČENJA

 • proširiti stručni vokabular na engleskom jeziku iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma
 • prevesti složeniji stručni tekst iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma s  engleskog jezika na hrvatski jezik
 • prevesti složeniji stručni tekst iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma s hrvatskog na engleski jezik
 • postavljati pitanja i sadržajno točno i  gramatički korektno odgovarati na pitanja o stručnom tekstu iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na engleskom jeziku
 • prevesti stručni  tekst iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma s engleskog jezika na hrvatski i s hrvatskog na engleski
 • napisati sažetak  pročitanog stručnog teksta iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na engleskom jeziku
 • razumjeti i usvojiti podatke iz stručnog/dokumentarnog filma iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na engleskom jeziku
 • diskutirati o sadržaju stručnog/dokumentarnog filma iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma na engleskom jeziku
 • napisati sažetak filma na engleskom jeziku

PREDUVJETI ZA UPIS:

 • Engleski jezik u struci 1

Nastava

 

Vrste nastave Sati
oznaka Naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe/seminar 15
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Apsolventi [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 250  Presentations Assessment Sheet 17,83 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. A. Šupih-Kvaternik: An English Reader for Food Technology and Biotechnology- Book Two, Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, Durieux 2005.

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv – znanstveni i stručni časopisi:
1. New Scientist (odabrani članci iz područja biotehnologije)
2. Scientific American (odabrani članci iz područja biotehnologije)
3. Collins COBUILD- KEYWORDS IN SCIENCE&TECHNOLOGY, HarperCollinsPublishers, 1999.
4. Nature (odabrani članci iz područja biotehnologije)
5. Internet- odabrane recentne relevantne stranice na izvronom engleskom jeziku
{* *}