Marketing prehrambenih proizvoda

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
66912

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Uvodno predavanje o marketingu i načinu rada
 2. Osnovno o poduzetništvu, organizaciji i  gospodarstvu
 3. Prehrambeni sektor
 4. Društvena odgovornost  i marketinška etika
 5. Strategijski menadžment
 6. Inovacijski proces proizvoda
 7. Usklađivanje tehnološkog procesa i marketinške ponude
 8. Marketing u doba interneta
 9. Upravljanje marketingom
 10. Marketing plan
 11. Analiza marketinških prilika
 12. Odabir ciljnih tržišta
 13. Razvoj spleta marketinga

ISHODI UČENJA

 • povezati promjene u okruženju i izložiti moguće prilagodbe proizvoda u skladu sa ciljevima organizacije, a u funkciji zadovoljenja potreba potrošača
 • analizirati postojeće proizvode i objasniti mjere za poboljšanje marketinške ponude
 • analizirati usklađenost tehnološkog procesa proizvodnje s marketinškim potrebama organizacije
 • prilagoditi proizvodnju i razvoj novog proizvoda
 • predložiti mjere i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja organizacije

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka Naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Kotler, P. (2001), Upravljanje marketingom, Zagreb: Mate

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Shaw, R. (1996), Product Development Guide for the Food Industry, Guideline No 8. Chipping Campden: Campden & Chorleywood Food Research Association
2. Linnemann, A. & Meerdink, G. (2003), Food Product Design: Tools for Consumer Driven, Structured Product Development, London: Chadwick House Group Ltd.
3. Fuller, G.W. (2004), New Food Product Development: From Concept to Marketplace, 2nd Edition, CRC
{* *}