Održive tehnike procesiranja hrane i agro-prehrambenih nusproizvoda

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

1.poznavati održive tehnike i procese u obradi hrane i agro-prehrambenog otpada (nusproizvoda)

2.razumjeti važnost održivih tehnika u cilju brige za zaštitu okoliša i poznavati sustave i metode zaštite okoliša

3.osmisliti i realizirati unaprjeđenja postojećih tehnoloških postupaka i/s održivim tehnikama

4.primijeniti postupke obrade otpadnih voda, biomase, nusproizvoda agro-prehrambenog lanca u procesima proizvodnje i pripreme hrane i općenito provoditi potrebne radnje vezano za zaštitu okoliša

5.davati konačno mišljenje o rezultatima provedenih fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških analiza hrane i nusproizvoda

6.primijeniti analizu korištenja održivih tehnika i njihov utjecaj na okoliš (kompjuterska analiza)

7.uviđanje potrebe unaprjeđenja pojedinih segmenata procesiranja u agro-prehrambenim tvrtkama

Opis sadržaja predmeta

 

Modul Održive tehnike procesiranja hrane i agro-prehrambenih nusproizvoda opisuje i predstavlja izvor trenutnih informacija o primjeni novih, održivih (naprednih) tehnika procesiranja kroz koji će studenti spoznati i naučiti

a)     toplinske i ne-toplinske tehnike procesiranja u bioznanostima. Ove tehnika su: elektrotehnologije, mehaničke tehnike (akustične, hidrodinamičke itd.), tehnika hladnog tlaka, napredne oksidacijske tehnike, napredne toplinske tehnike, procesiranja subkritičnim i superkritičnim fluidima, 3D printanje, e-beam i dr. (činjenice o radu i značajkama spomenutih tehnika, fizičke značajke i mehanizam djelovanja, dizajn i opremanje postrojenja za procesiranje, rezultate novih istraživanja, implementaciju laboratorijskih rezultata istraživanja u industrijskoj praksi u svijetu, primjenu u različitim tehnološkim procesima, te prednosti i nedostatke korištenja ovih tehnika)

b)    korištenje održivih tehnika kao alat za obradu nuspoizvoda (otpada) iz agro-prehrambene industrije (otpadne vode, biomase, alge itd.), s ciljem da se omogući što veće iskorištenje sirovina i što manje zagađenje okoliša i narušavanja biostabilnosti.

c)     implementacija ovih tehnika u industriji i istraživanju je taj da je ove tehnike moguće primijeniti kao „zelene tehnike“ sa svrhom očuvanja energetskog i ekološkog aspekta (zero waste). Održive tehnike zajedno nude nisku energetsku potrošnju, proizvodnju s niskom ekonomskom potrošnjom, kraće vrijeme procesiranja te se smatraju „čistim“ tehnologijama (green technologies). Deklariranje - clean label.

d)    prihvatljivost dobivenih proizvoda od strane potrošača, te primijeniti software u analizi „održivosti“ tehnika (life cycle assessment, quality function deployment).

e)     direktan kontakt s znanstvenicima iz svijeta (korištenje tehnika u industriji) putem e-učenja i webinara

 

Nastava

Vrste izvođenja nastave:

☒ predavanja

☒ seminari i radionice 

☐ vježbe 

on line u cijelosti

☒ mješovito e-učenje

☐ terenska nastava

☐ samostalni  zadaci 

☒ multimedija i mreža 

☐ laboratorij

☐ mentorski rad

 (ostalo upisati)  

 
 
Praćenje rada studenata Pohađanje nastave DA   Istraživanje     Usmeni ispit DA  
Eksperimentalni rad DA   Referat     (ostalo upisati)    
Esej     Seminarski rad DA   (ostalo upisati)    
Kolokvij     Praktični rad     (ostalo upisati)    
Projekt     Pismeni ispit     Broj bodova po ECTS sustavu (ukupno) 5

Nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Suradnici:

Prof.dr.sc.Farid Chemat, Sveučilište u Avignonu, Francuska

Prof.dr.sc.Giovanna Ferrari, Sveučilište u Salernu, Italija

Također, na predmetu će sudjelovati i pozvani profesori i znanstvenici iz zemlje i inozemstva koji su vezani uz područje predmeta.

Literatura

Naslov Dostupnost  u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija
Sustainable Food Processing Brijesh K. Tiwari (Editor), Tomas Norton (Editor), Nicholas M. Holden (Editor) ISBN: 978-0-470-67223-5 600 pages December 2013, Wiley-Blackwell   DA
International Reference Life Cycle Data System ILCD handbook ,developed by the Institute for Environment and Sustainability in the European Commission Joint Research Centre (JRC). http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC48157  

DA

 

Margni, M., and Curran, M. (2012). “Life cycle Impact Assessment.” In Life Cycle Assessment Handbook : A Guide for Environmentally Sustainable Products, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ.   DA
Nutraceutical and Functional Food Components - Effects of Innovative Processing Techniques. Charis M. Galanakis (Editor), Academic Press, Elsevier.   DA
Conventional and Advanced Food Processing Technologies (2014), Suvendu Bhattacharya (ed.). UK, John Wiley & Sons, Ltd.   DA
Handbook of Electroporation (2017) Damijan Miklavcic, editor(s).  Springer International Publishing : Springer International Publishing Switzerland,   DA
     
     

Pilot scale thermal and alternative pasteurization of tomato and watermelon juice: An energy comparison and life cycle assessment.

Kemal Aganovic, Sergiy Smetana, Tara Grauwet, Stefan Toepfl, Alexander Mathys, Ann Van Loey, and Volker Heinz

Journal of Cleaner Production, (2017) Amsterdam: Elsevier.

{* *}